Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 20: 17-28: Một cử chỉ mà chúng ta làm cho người anh chị em để mong được trả ơn, thì không mang lại ý nghĩa cao đẹp và không mang gì cho hạnh phúc đích thực.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C


NGÀY 20/03/2019


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20: 17-28)

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
 
SUY NIỆM

Antonello - một doanh nhân giàu có tại Ý. Một hôm ông viết thư ngỏ ý với thị trưởng Milan, ông sẵn sàng dâng tặng 50 triệu Mỹ kim để thành phố thực hiện bất cứ dự án nào, nhưng với điều kiện là phải khắc tên của ông lên dự án đó, nhưng vị thị trưởng đã từ chối.
 
Cho đi để mong được nhận lại là phương cách mà ai trong chúng ta cũng thường suy nghĩ. Người ta thường làm ơn, làm phúc thì mong nhận lại được điều gì đó. Làm bác ái thì mong được ghi tên tuổi. Nhưng với linh đạo của Chúa Giêsu lại khác với cách suy nghĩ của con người. Chính Người đã nói: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng”. Ngay trong đoạn Tin Mừng trên đã trình thuật cho chúng ta thấy khi bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê  đến gặp Đức Giêsu để xin cho hai người con, một người ngồi bên hữu, một người bên tả. 
 
Đức Giêsu trả lời: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? 
 
Họ đáp: "Thưa uống nổi”. 
 
Đức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”.
 
Đời sống gia đình hay đời sống Kitô hữu cũng vậy, vì danh Đức Kitô, vì tình yêu và vì hạnh phúc, chúng ta hãy dấn thân bằng một tình yêu vô vị lợi. Một cử chỉ mà chúng ta làm cho người anh chị em để mong được trả ơn, thì không mang lại ý nghĩa cao đẹp và không mang gì cho hạnh phúc đích thực.
 
Nhân gian có câu: “Hạnh phúc là một điều rất kì diệu, ta chỉ nhận được nó khi đem nó trao cho người khác”. Chúng ta cầu xin Chúa luôn che chở và hướng dẫn mỗi người đi đúng với lời dạy của Ngài.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường