Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay (Mt 20,17-28) - GKGĐ GP Phú Cường

Cho đi để được nhận lại, đó là tính toán thường tình của con người. Người ta làm ơn làm phúc để được đền đáp, người ta hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh vọng là ẩn số luôn ẩn núp sau những công việc mà con người gọi là phục vụ...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY

NGÀY 16/03/2022

GKGĐ GP Phú Cường

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (20,17-28)

 17 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy”.20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì?” Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”.22 Đức Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: "Thưa uống nổi”.23 Đức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”.24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

 SUY NIỆM

 Câu chuyện xảy ra trong cuộc hành trình của Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên Giêrusalem. Đây là lần tiên báo thứ ba về cái chết của Chúa Giêsu. Hai anh em của Gioan biết rằng, giờ Chúa ra đi để thiết lập vương quốc đã gần kề, nên nói mẹ đến xin với Chúa một địa vị trong Nước Chúa.

 Ta thấy lời yêu cầu của bà mẹ và các con ông Dêbêđê là ước mong đạt được địa vị cao trong nhóm Mười Hai. Đây là điều khiến các môn đệ khác phẫn nộ, và khiến Chúa Giêsu phải dạy cho tất cả một bài học. Một bài học khác với ý niệm của thế gian về sự cao trọng: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con”. Nước thiên đàng đã tạo ra một xã hội thách thức những giá trị theo quy ước của trần gian.

 Cho đi để được nhận lại, đó là tính toán thường tình của con người. Người ta làm ơn làm phúc để được đền đáp, người ta hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh vọng là ẩn số luôn ẩn núp sau những công việc mà con người gọi là phục vụ. Tựu trung điều con người tìm kiếm trong mọi phục vụ vẫn là cái tôi của mình. Chúa Giêsu đã mang lại cho hai chữ “phục vụ” ý nghĩa đích thực của nó: phục vụ như Chúa đã sống là sống như một người tôi tớ. Người tôi tớ trong thời phong kiến chỉ có một hiện hữu duy nhất, đó là sống cho và sống vì người khác.

 Như vậy phục vụ đích thực chính là sống trọn vẹn cho tha nhân, vì tha nhân, chứ không vì bất cứ một tính toán lợi lộc nào. Phục vụ như thế cũng đồng nghĩa với quên mình và quên mình cho đến chết. Xét cho cùng, theo mẫu gương của Chúa Giêsu, phục vụ cũng đồng nghĩa với chết đi, đó là bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho mỗi người chúng ta, những người môn đệ của Người.

 Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con biết rằng: quyền hành mà chúng con có chính là để phục vụ. Tất cả chỉ nhắm đến phục vụ và mở rộng Nước Chúa trong tinh thần phục vụ chứ không phải để thống trị, để được hưởng lợi. Xin cho chúng con ý thức rằng, càng làm lớn thì chúng con càng phải phục vụ nhiều, phục vụ trong sự quên mình và phục vụ bằng chính sinh mạng mình chứ không phải để tìm kiếm vinh hoa, quyền bính theo kiểu thế gian. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Amen.