Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 26/04/2017 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3:16-21)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để tất cả những ai tin vào Con Một của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là án phạt: đó là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, vì sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


SUY NIỆM

Đối lại với ý kiến phản kháng của ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu đã đưa ra yêu cầu: "các ngươi phải được tái sinh" và vì thế người Do thái như là dân được Chúa tuyển chọn đã tấn công chống lại Đức Kitô. Đứng trước mặt Con Thiên Chúa, Đấng duy nhất từ trời ngự xuống và sẽ trở về lại nơi mình phát xuất, chúng ta cũng có nhiều chống đối như người Do Thái xưa, chúng ta cũng đâu có chịu ở yên! Chúng ta cũng đòi hỏi những yêu sách phù hợp với phán đoán của chúng ta. Thế nhưng sự cứu rỗi không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Đấng từ trời xuống. Bởi đó để được sống, buộc chúng ta phải đón nhận lời nói của Chúa Giêsu, phải để lời Chúa khuất phục chúng ta và phải cầu xin Ngải ban Thánh Thần để Người khai mở trí lòng chúng ta.

Đối với Chúa Giêsu cũng có "cái phải" thần linh: Người phải được nâng lên như Môisen đã treo con rắn trong sa mạc. Điều đó ám chỉ đến cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá, nhờ đó tất cả các tín hữu tìm được sự sống đời đời trong Người. Không có Thập Giá thì không có việc nâng lên. Không có cái chết của Chúa Giêsu thì không có sự sống đời đời đối với chúng ta, những con người mang thân phận phải chết, sẽ không có việc cứu thoát khỏi án phạt. Chỉ có những ai tin vào Đức Kitô được  treo lên, người đó mới thoát khỏi sự luật phạt. Nếu chúng ta không muốn có chân lý, chúng ta cũng bị Thiên Chúa loại trừ. Chúa Giêsu đã gõ và mời gọi chúng ta hãy ngước nhìn lên Người, Đấng đã bị treo lên, để tin và nhờ đó được cứu thoát. Người là hiện thân của Tình yêu Thiên Chúa, cái chết trên Thập giá của Người như là của lễ hy tế do ý muốn của Thiên Chúa, để đền tội cho chúng ta, sự Phục sinh của Người là ánh sáng phá tan bóng đêm của thế giới chết chóc.

Hiến tế của Người đòi hỏi sự tuân phục và chấp thuận của chúng ta. Tình yêu của Người hướng dẫn chúng ta bước đi trong chân lý và đến với những công việc được thực hiện trong Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là, Thiên Chúa chỉ có được nhận biết cách chính đáng, không phải người bằng cưỡng bức hay bằng sự tính toán của con người, nhưng bằng chính những điều thiện hảo và tình yêu. Chỉ như thế đức tin và sự cậy trông mới xuất hiện và đó chính là sự tái sinh trong sự thật.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu tình yêu mà Chúa đã ban tặng cho chúng con nhờ chiêm ngắm Chúa trên thập giá. Xin mở mắt con để cho con hiểu được rằng đó là con đường duy nhất đưa chúng con bước vào Vương quốc của Chúa. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường