Clock-Time

Suy niệm thứ Tư Tuần II Phục Sinh

Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 3, 16-21). Mùa Phục Sinh là thời gian để chúng ta nhận ra rằng, quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại là chính Con Một của Ngài, là Đức Giêsu
 
"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một ...”

Mùa Phục Sinh là thời gian để chúng ta nhận ra rằng, quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại là chính Con Một của Ngài, là Đức Giêsu, Đấng đã tử nạn và Phục Sinh để cứu độ nhân loại.

Khi khám phá ý nghĩa thực sự của niềm vui Phục Sinh và sống được niềm vui ấy, chúng ta coi những khó khăn đau khổ, những thử thách, gian truân, ... là những cơ hội sống yêu thương hơn.

Khi sống được niềm vui Phục Sinh, chúng ta chỉ có một điều quý giá nhất là Thiên Chúa, và ơn cứu độ của Ngài. Những mất mát, đau thương chúng ta dễ dàng vượt qua, dễ dàng thông cảm, tha thứ cho người khác và cho chính mình.

Vì Đức Giêsu, quà tặng cho nhân loại đã đến để mạc khải cho ta biết về Thiên Chúa và tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu.

Đức Giêsu dạy con người đáp lại mặc khải của Ngài bằng đức tin; và mong ước con người đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng tình yêu đơn sơ của họ.

Quả thật, ai tin vào Đức Giêsu thì cũng bước theo Ngài trên con đường yêu mến. Đó là con đường của sự sáng. Mà ai đi trong sự sáng thì tránh xa được tối tăm là tội lỗi của mình.

Xin Chúa cho chúng ta hiểu được phẩm giá đích thực của chúng ta và quà tặng mà ta được trao ban. Để đời sống ta là lời tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui cho tha nhân. Amen
 
Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn