Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21: Bởi Chúa là tình yêu - một tình yêu đích thực làm kiểu mẫu cho tình yêu của chúng ta. Vì thế, ta hãy bắt chước Chúa mà yêu nhau chân thực bằng một tình yêu trao hiến và biết chia sẻ.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 22/04/2020

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3:16-21)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để tất cả những ai tin vào Con Một của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là án phạt: đó là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, vì sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


SUY NIỆM

Có nhiều thứ được mạo danh là tình yêu nhưng, thực ra, đó không phải là tình yêu mà chỉ là lạm dụng, là lừa đảo. Chẳng hạn, sống thử trước hôn nhân, chiếm đoạt thân xác hay khi nhân danh tình yêu nhưng chỉ nhắm đến của cải, v.v. Là Kitô hữu, chúng ta cần loại trừ thứ “yêu” ấy, chỉ tìm kiếm tình yêu đích thực mà thôi. Qua lời Chúa Giêsu mà thánh Gioan ghi nhận trong Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”, ta thấy tình yêu đích thực phải có hai yếu tố:

- Tình yêu đích thực là tình yêu trao hiến: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một”. Không phải Thiên Chúa trao tặng một cành hoa, một món quà, mà là trao hiến chính Con Một của Ngài. Ngài không trao cái gì ở ngoài mình, nhưng trao dâng cái quý giá nhất, thân thiết nhất, cao cả nhất của lòng mình, đó là trao dâng Người Con duy nhất của mình. Qua việc hiến tặng chính Người Con duy nhất, cũng chính là nguồn tình yêu duy nhất của mình, nguồn tình yêu không thể thiếu được, Thiên Chúa đã hiến tặng chính mình. Thiên Chúa chấp nhận để Con mình phải chết cho nhân loại được sống. Ngài trao cho chúng ta một tình yêu đích thực, một tình yêu tận hiến đến cùng, không hề giữ lại cho riêng mình.

- Tình yêu đích thực là tình yêu chia sẻ: “Ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”. Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu. Thiên Chúa trao ban tình yêu là chính Người Con duy nhất của Ngài, thì cùng với tình yêu ấy, Thiên Chúa chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài, để đưa ta vào hưởng nếm chính sự sống của Ngài. Tình yêu chia sẻ ấy làm cho ta “khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”.

Bởi Chúa là tình yêu - một tình yêu đích thực làm kiểu mẫu cho tình yêu của chúng ta. Vì thế, ta hãy bắt chước Chúa mà yêu nhau chân thực bằng một tình yêu trao hiến và biết chia sẻ. Trao hiến và chia sẻ, nghĩa là chúng ta dám hy sinh chính mình, hy sinh tất cả thời giờ, sức lực, tiền của, v.v. để mọi người quanh ta, nhất là những anh chị em bất hạnh có một cuộc sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, giữa một thế giới nghèo nàn tình yêu, xin cho chúng con là những Kitô hữu, biết yêu như Chúa, để chúng con biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường