Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 11/04/2018

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3:16-21)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để tất cả những ai tin vào Con Một của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là án phạt: đó là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, vì sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


SUY NIỆM

Nền tảng của sự sống chính là tình yêu. Thật vậy, nếu không có tình yêu thì không có sự sống, bởi đó, mọi hoạt động của cuộc sống đều được chi phối bởi tình yêu. Thế nhưng tình yêu là gì? Không ai ở trần gian có thể giải nghĩa được chữ yêu, chỉ cố Đấng là tình yêu mới có thể cắt nghĩa được chữ yêu. Đấng đó không ai khác chính là Thiên Chúa, điều mà thánh Gioan đã quả quyết: "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4, 8). Và Đức Giêsu Kitô chính là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian để giải nghĩa cho con người về chữ yêu. Quả thật, duy chỉ Đức Kitô, Đấng ở trong Thiên Chúa là Cha, mới có thể tỏ bày cho nhân loại hiểu thế nào là yêu, bởi Người là người Con duy nhất, chiếm hữu trọn vẹn tình yêu của Cha, mới có đủ thẩm quyền để nói về tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã minh định điều đó: "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho" (Mt 11, 25, 27).

Chúa Giêsu đã giải nghĩa chữ yêu đó như thế nào? Đức Bênnêđictô XVI trong thông điêp “Thiên Chúa là tình yêu” đã trình bày: “Chính Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô chạy theo ‘con chiên bị thất lạc', chạy theo nhân loại đau khổ và bị tiêu vong. Khi Đức Giêsu trong các dụ ngôn nói về người mục tử chạy theo con chiên bị lạc mất, về người đàn bà đi tìm đồng bạc bị đánh rơi, về người cha chạy đến người con đi hoang và ôm nó vào lòng, thì đấy không những chỉ là những lời nói, nhưng là những cách giải thích bản chất và hành động của chính Người. Trong cái chết thập tự của Người, việc 'Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình' đạt đến mức tuyệt đỉnh, khi Người tự hiến chính mình, để nâng con người lên và cứu độ họ - đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất. Cái nhìn vào cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu, mà thánh Gioan nói đến (x. Ga 19,37)“ (số 12).

Như vậy, yêu không gì hơn là trao ban chính mình chỉ vì thiện ích của người mình yêu. Tình yêu hiến dâng đó đã được thánh Gioan trình bày: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một“. Vâng, Ngài đã ban Con Một cho thế gian để chính người Con đó tỏ bày cho thế gian biết tình yêu của Cha, và làm cho thế gian nhận ra rằng, để tìm lại sự sống phải tin vào người Con. Tin là một hồng ân được Chúa ban tặng, nhưng hồng ân này không là một quà tặng được trao ban để huởng thụ, nhưng đó còn là lời mời gọi dấn thân đáp trả tình yêu, có nghĩa là với lý trí và ý chí con người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa để rồi sẵn sàng mở rộng tấm lòng đón nhận tình yêu và sống theo lời mời gọi yêu thương mà người Con duy nhất của Thiên Chúa đã tỏ bày.

Đức Kitô đã bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua sự tự hiến chính mình trên thập giá, một biến cố nói lên trọn vẹn về một tình yêu tự hiến; và chỉ có tình yêu như thế mới có thể mang lại sự sống đích thật. Vì thế, Chúa Giêsu đã không ngần ngại khẳng định: “Ai tin vào người Con thì được sống“. Vâng, tin vào người Con là tin vào tình yêu của Thiên Chúa - Đấng đầy lòng thương xót - để rồi với đức tin đó chúng ta sẵn sàng bước vào con đường yêu thương mà Chúa Kitô đã thực thi và kêu gọi: “Các con hãy yêu thương như Thầy đã yêu thương“ (Ga 15,12). Quả thật chỉ có yêu thương như Đức Kitô chúng ta mới thực sự chiếm được sự sống đích thực, bởi khi tin vào Đức Kitô, cũng có nghĩa tin vào tình yêu của Người dành để cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động như Người, một hành động yêu thương dành cho Thiên Chúa quyện lẫn với tình yêu dành cho con người, và như thế nơi con người chúng ta sẽ gặp gỡ chính Đức Giêsu và trong Đức Giêsu chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, và cuộc gặp gỡ này chúng ta khám phá ra rằng, chúng ta thật hạnh phúc bởi chúng ta được Chúa yêu thương và nhờ đó chúng ta nhận được sự sống.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa dành để cho chúng con, xin cho chúng con biết tuyên xưng tình yêu này bằng đời sống chứng tá của chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin rằng, chỉ có tình yêu Chúa mới là nguồn sống của chúng con để chúng con luôn trung thành với tình yêu Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường