Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người yêu thương chúng ta nhất? Người yêu thương chúng ta thì nhiều, nhưng có lẽ chưa có ai dám hy sinh mạng sống của họ cho chúng ta!

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 01/05/2019

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH C

LỄ THÁNH GIUSE THỢ


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3:16-21)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để tất cả những ai tin vào Con Một của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa. Và đây là án phạt: đó là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, vì sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


SUY NIỆM

Trong cuộc sống của chúng ta, ai là người yêu thương chúng ta nhất? Người yêu thương chúng ta thì nhiều, nhưng có lẽ chưa có ai dám hy sinh mạng sống của họ cho chúng ta!

Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, mặc khải cho chúng ta biết rằng: Có một Đấng đã thể hiện tình yêu lớn nhất cho chúng ta, Đấng đó chính là Thiên Chúa, khi Ngài nói vói ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Tình yêu thật sự là muốn làm cho người mình yêu được “sống và sống dồi dào”. Thiên Chúa yêu con người và muốn cho con người được sống, không phải chỉ là sự sống tạm bợ ở trần gian, nhưng là được sống sự sống của Thiên Chúa. Chính vì vậy Thiên Chúa đã thực hiện một hành động phi thường là ban Con Một yêu dấu cho loài người chúng ta, hơn nữa lại còn cho Con của Ngài chết đi để đền tội thay cho loài người và lại cho Con của Ngài sống lại để “ai tin vào Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”.

Thiên Chúa đã yêu chúng ta như thế, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã đáp trả lại tình yêu của một Thiên Chúa đã dám chết cho chúng ta như thế nào? Khao khát của Thiên Chúa là muốn chúng ta được sống, còn chúng ta chỉ cần đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa để được sống muôn đời với Ngài. 

Lạy Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con thật cao vời, thế nhưng, nhiều khi cuộc sống và con người của chúng con rất bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những hành động xúc phạm tình yêu của Chúa. Xin Chúa gia tăng nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường