Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 3: 1-6 Người nói với họ: "Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN A


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 3: 1-6)
 

1Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3Đức Giê-su bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây! " 4Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh. 5Đức  Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra! " Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê- rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Đức Giê-su.SUY NIỆM
 

“Anh hãy trỗi dậy, ra giữa đây !”

Chúng ta khởi đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Cầu nguyện cho sự hiệp thông. Cầu nguyện bằng chính tâm tình và lòng bác ái chia sẻ.

Nếu như con người khắt khe với nhau và đã dẫn đến những rạn nức chia rẽ, thì Thiên Chúa luôn yêu thương quảng đại và hàn gắn bằng những chia sẻ. Con người lấy lề luật để gò bó hạn chế nhau, Thiên Chúa dùng lề luật để giải thoát, cất đi gánh nặng cho con người. Người Do Thái chú trọng đến luật cấm ngày Sabát, còn Chúa thì lại đề cao tâm tình phải có để sống ngày Sabát. Người Do Thái để ý xem Chúa Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sabát không, còn Chúa thì hỏi lại : “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu sống hay là giết chết ?”.

Hai tâm tình khác nhau dẫn đến hai kết quả khác nhau:

Nếu biết cảm thông chia sẻ, con người sẽ nâng đỡ nhau và sẽ trở nên đối tượng để cùng nhau thực thi lòng quảng đại, yêu thương, bác ái.

Nếu cứ rình rập xét nét, con người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, gây sung đột dẫn đến tình trạng chia rẽ.

Chúa biết rõ mọi sự. Và những gì xuất phát từ Chúa đều là tốt lành. Chúa Giêsu gắn bó với Hội đường và coi đó như là nơi Người thi hành sứ vụ cứu thế của Người. Vậy chúng ta hãy tôn trọng và quý mến nhà thờ là nơi gặp gỡ mọi người, cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Chúa đã cứu chữa con người khi đến Hội đường trong ngày Sabát, qua đó Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta hãy trân trọng ngày Chúa Nhật là Ngày Của Chúa, ngày đem lại niềm vui và sự sống, ngày biểu lộ cho tinh thần hiệp thông. Vì thế ngày Chúa Nhật cũng là ngày làm việc từ thiện bác ái, ngày cứu giúp và làm sự lành cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thánh hóa bản thân bằng tình yêu Chúa khi sống tinh thần Ngày Chúa Nhật, là thực thi bác ái đối với anh chị em mình. Amen 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường