Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 17-19: Chúa Giêsu không thêm mà cũng chẳng bớt đi giới luật của Thiên Chúa đã được các ngôn sứ của Chúa dậy bảo dân Chúa. Trái lại, Chúa còn làm cho những giới luật ấy trở nên đơn giản hơn, kiện toàn hơn trong thể thức tuân giữ lề luật của Chúa là vì yêu mến, chứ sống vị nệ luật. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 18-03-2020


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 17-19)

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
 
SUY NIỆM


Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không thêm mà cũng chẳng bớt đi giới luật của Thiên Chúa đã được các ngôn sứ của Chúa dậy bảo dân Chúa. Trái lại, Chúa còn làm cho những giới luật ấy trở nên đơn giản hơn, kiện toàn hơn trong thể thức tuân giữ lề luật của Chúa là vì yêu mến, chứ sống vị nệ luật. 

Quả thế, những gì các ngôn sứ loan báo và dạy dỗ dân Chúa về luật của Chúa là mong mỏi cho họ được sống và bước đi trong ánh sáng và tình thương của Chúa để họ được hạnh phúc. Thế nhưng, các thầy dạy và các nhà lãnh đạo Do Thái đã áp đặt lên dân Chúa những gánh nặng của lề luật qua các hình thức cấm đoán và răn đe. Từ đó dân Chúa sống tuân giữ những giới luật là vị luật, là sợ bị Thiên Chúa đánh phạt hơn là vì yêu mến Chúa và giới luật của Ngài. Chẳng hạn, như luật kiêng việc xác ngày Sabat, người ta không được phép làm nặng, không được phép chữa bệnh khị bị đau ốm. Thế nhưng, người ta lại được phép kéo một con bò sa xuống hố sâu trong ngày sabat. Vô hình chung, người ta đã đặt tính mạng con bò quí hơn tính mạng con người. Thật là một sự phi lý. Do đó, khi công khai loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn loan báo cho chúng ta một tinh thần mới trong cung cách sống tuân giữ lề luật và giáo huấn của Chúa. Đó là sống đạo vì yêu mến Thiên Chúa.

Trong tâm tình Mùa Chay, chúng ta cần duyệt xét lại cách thế và ý hướng tuân giữ luật Chúa. Chúng ta đang tuân giữ giới răn của Chúa vì lòng mến thực sự hay chỉ vì sợ những án phạt hay những chế tài. Khi sống tuân giữa những gì Chúa dạy trong tình thân yêu mến, chắc chăn cuộc sống chúng ta sẽ thảnh thơi hơn và vui tươi hơn. Đây cũng là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyên chúng ta: “Khi con người yêu thích ý muốn sống theo Chúa Kitô thì họ mở cánh cửa cho ơn cứu độ, nơi mà họ chỉ có thể đến, bởi vì Chúa Cha quảng đại và như giáo lý dạy: Thiên Chúa khao khát rằng chúng ta khao khát Ngài”.

 Lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, chúng con hiểu rằng Chúa muốn chúng con tuân giữ các huấn lệnh vì lòng yêu mến Chúa, hơn là vì sợ Chúa phạt xuống hỏa ngục đời đời. Xin giúp chúng con biết mến Chúa bằng việc thực hành giới răn yêu thương của Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm làm chứng cho những điều mà Chúa đã truyền dạy chúng con tuân giữ, hầu qua đời sống chứng tá của chúng con mà nhiều người nhận biết và bước theo Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường