Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 17-19: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 22-03-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 17-19)

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
 
SUY NIỆM

Trong bài giảng số 128. thánh augustinô có kể lại câu chuyện xảy ra vào lúc ngài sống tại milanô miền bắc italia như sau:

Ngày kia có một người nghèo nọ nhặt được cái ví, trong đó có 200 đồng vừa vàng vừa bạc. Nhớ lại luật chúa, người đó muốn trả lại cái ví cho khổ chủ, nhưng biết tìm đâu ra khổ chủ. người nghèo lương thiện đành viết một tấm bảng kêu gọi người bị mất ví đến nhà mình để nhận lại.

Đọc được tin trên, người mất ví liền tìm đến nhà người nghèo để xin nhận lại cái ví. Sau khi đã tra hỏi kỹ càng, người nghèo liền trao cái ví cho khổ chủ. Người giàu cám ơn rối rít và tặng cho người nghèo 20 đồng, tức là 10% số tiền theo như luật lệ của thời bấy giờ, nhưng người nghèo nhất quyết không nhận món quà, khổ chủ đàng trao cho ông 10 đồng, nhưng ông cũng từ chối, nhưng cuối cùng khổ chủ nài nỉ ông nhận cho 5 đồng, nhưng người nghèo cũng một mực không nhận.

Khổ tâm vì không nói lên lòng biết ơn, khổ chủ đành ném cái ví xuống đất rồi nói: bởi vì ông không chịu nhận cho một đồng nào cho nên tôi tuyên bố là tôi cũng không hề mất một đồng nào. Cuối cùng người nghèo đành nhận lấy một món quà của người giàu, nhưng tức khắc ông đem chia sẻ cho những người nghèo hơn ông.

Ý Thiên Chúa và sách thánh đã viết ra đều phải được kiện toàn. Cho nên Đức Giê-su nói: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn". Điều mới Đức Giê-su thực hiện, không hoàn toàn khác biệt, mà là kiện toàn luật đã có lề luật và lời các tiên tri viết về mặc khải của Thiên Chúa, không phải đã hoàn tất. Ý Thiên Chúa tỏ ra qua lề luật và lời tiên tri được bày tỏ trọn vẹn nơi Đức Giê-su.

Chúng ta phải giữ những điều răn nhỏ mọn nhất với quyết tâm cam kết toàn diện con người chúng ta, với tình yêu mến hảo hạng đối với Chúa và Giáo hội. Như vậy mới giải thoát chúng ta khỏi mọi kiêu căng của lòng trí, khỏi thứ trí thức tôn giáo hay khỏi cái lối thuần túy giữ "đạo tại tâm", bỏ lơ, trễ nải với lối sống giữ đạo khiêm tốn hiện tại thường ngày.

Chúng ta biết quan tâm giữ cặn kẽ những điều nhỏ mọn, thì chúng ta được đánh giá để xếp hạng trong nước trời, không phải chúng ta được đánh giá theo ý tưởng, hay theo khuynh hướng bản thân, theo tính tình mỗi người ... mà theo toàn bộ, toàn bộ trao phó cho chúng ta tất cả những điều nhỏ nhất. Tất cả đều quan trọng đối với nước trời.

Lạy Chúa, khi con có lòng yêu mến Chúa, mọi công việc đều là hạnh phúc và nhẹ nhàng. Khi con sống xa Chúa, tất cả trở thành gánh nặng. xin Chúa thúc đẩy long yêu mến Ngài trong trái tim con. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường