Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 17-19:  “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ… nhưng là để kiện toàn”. Đức Giêsu đã kiện toàn luật Cựu ước bằng luật yêu thương, luật mang lại ơn cứu độ.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B


NGÀY 10-03-2021


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 17-19)

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
 
SUY NIỆM

 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ… nhưng là để kiện toàn”. Đức Giêsu đã kiện toàn luật Cựu ước bằng luật yêu thương, luật mang lại ơn cứu độ.

Người Do Thái hãnh diện bởi được chính Thiên Chúa ban lề luật qua trung gian Môsê. Họ đã lưu truyền cho con cháu phải gìn giữ và thi hành các giới răn. Tuy nhiên, với thời gian, họ đã lãng quên hoặc có khi quá khắt khe trong việc giữ luật Chúa. Họ xem trọng giữ các tập tục của tiền nhân hơn là giới luật Chúa ban.

Đức Giêsu đã nhắc nhở họ giữ luật và Người đã kiện toàn luật ấy bằng luật của yêu thương. Luật được tóm trong bốn chữ: “mến Chúa yêu người”. Ai tuân giữ và dạy người khác thi hành sẽ được ơn cứu độ mà chính Chúa hứa ban.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuân giữ các điều răn Chúa dạy: sống bác ái yêu thương - “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Trong mọi sự, hãy lấy đức ái làm dây ràng buộc. Hãy yêu thương nhau vì đó là dấu người ta sẽ nhận biết môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con giới luật yêu thương. Xin giúp chúng con thực thi bác ái và yêu thương tha nhân, bởi đó là dấu chỉ cho biết chúng con yêu mến Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường