Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 17-19: Ai giữ luật vì lòng yêu mến Thiên Chúa thì được ơn cứu độ. Vì Luật Chúa là ý muốn của Ngài nên không có điều nào là nhỏ bé tầm thường.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C


NGÀY 27-03-2019


 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 17-19)

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
 
SUY NIỆM


Luật Môsê đã bị những nhà thông luật Do Thái cắt nghĩa lệch lạc, thêm nếm với những nghi thức rườm rà, làm mất ý nghĩa chính, cốt lõi của luật là phụng thờ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em. Chính vì vậy mà Đức Giêsu nói về họ: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để thiên hạ thấy” (Mt 23, 2-5).

Và để nhấn mạnh Chúa Giêsu không hủy bỏ lề luật nhưng kiện toàn khi nói: “Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong bộ luật cũng không bỏ sót… Ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời”.

“Một chấm một phẩy” mà Đức Giêsu nói ở đây nhằm ám chỉ những khoản luật nhỏ trong luật Cựu ước, vì nhiều người Do Thái cho rằng họ không cần thiết phải giữ những khoản luật nhỏ này. Tuy nhiên, với lời dạy và khẳng định này, Đức Giêsu kêu gọi những người Do Thái ngày xưa và các Kitô hữu hôm nay, hãy tuân giữ Luật Chúa với một tinh thần triệt để: thực hành mọi khoản luật dù lớn hay nhỏ, vì các điều luật này chính là những hướng dẫn đúng đắn và cần thiết giúp họ đến gần Thiên Chúa.

Ai giữ luật vì lòng yêu mến Thiên Chúa thì được ơn cứu độ. Vì Luật Chúa là ý muốn của Ngài nên không có điều nào là nhỏ bé tầm thường.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để kiện toàn lề luật giúp chúng con canh tân đời sống theo ý Chúa, xin giúp chúng con tuân giữ và sống Lời Chúa với lòng yêu mến để chúng con ngày càng đến gần Chúa hơn mà được hạnh phúc luôn mãi. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường