Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Mùa Chay (Mt 5,17-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo và chỉ cho chúng ta con đường đi đến bến bờ hạnh phúc qua việc tuân giữ và thi hành giới răn yêu thương. Và chỉ khi chúng ta thực thi giới luật ấy, chúng ta mới chứng tỏ là môn đệ của Người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY

NGÀY 23/02/2022


GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,17-19)

17 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

 SUY NIỆM

Trang Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đừng tưởng rằng Ta đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri, Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để kiện toàn” (Mt 5,17). Quả thực, Người đến để kiện toàn luật Cựu ước. Người không hủy bỏ luật Môsê và các ngôn sứ nhưng Người mang đến cho luật ấy một ý nghĩa mới hoàn hảo và viên mãn hơn. Người mặc cho lề luật ấy một diện mạo mới: Đó là luật của bác ái, yêu thương.

Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo và chỉ cho chúng ta con đường đi đến bến bờ hạnh phúc qua việc tuân giữ và thi hành giới răn yêu thương. Và chỉ khi chúng ta thực thi giới luật ấy, chúng ta mới chứng tỏ là môn đệ của Người.

Là Kitô hữu, mỗi chúng ta được mời gọi tuân giữ và thi hành giới răn yêu thương: không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những việc làm yêu thương cụ thể, là những hy sinh cho nhau, chịu đựng lẫn nhau, là tha thứ, là giúp chia sẻ, bác ái với người nghèo khổ, là thăm viếng người đau bệnh...

Ước gì mỗi chúng ta luôn biết thực thi giới luật yêu thương theo gương thánh Giuse trong mọi biến cố vẫn luôn chu toàn bằng cả trái tim. Amen.