Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 6-14: Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH A


LỄ THÁNH PHILIPPHÊ

VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 6-14)

Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philípphê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: `Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”.

SUY NIỆM

“Bằng không thì hãy tin những việc Thầy làm” (Ga 14,11).  

Những con người lươn lẹo, mưu mô thì thường sống giả dối, hai mặt. Thời phong kiến, những nịnh thần là những kẻ cơ hội. Vua chúa thì ở trong cung, được nuôi nấng cách phú quý giàu sang từ thuở ấu chúa, nên việc triều chính thường bị bọn nịnh thần này nhúng tay vào điều khiển hầu trục lợi. Ngược lại cũng có những vị quan thanh liêm, ngay chính, hết lòng phò nhà vua để mưu ích việc nước việc dân. Thường những bậc chính nhân quan tử này không nhiều. Họ thường bị đội ngũ quần thần ngu dốt, xu nịnh, giả dối, hai mặt trù dập hay làm hại. Có khi thân bại danh liệt và trả giá bằng cả mạng sống để giữ thanh danh. Sử sách Việt Nam có điển hình là nhà văn hoá Nguyễn Trãi.

Cuộc đối thoại giữa Philipphê và Chúa Giêsu mà Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta một điều duy nhất, cuộc sống, cách sống và con người chúng ta có là một hay không. Hay ngược lại, ta có sống hai mặt, giả dối hay không?

Chúa Giêsu bảo: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Là đường, vì là chân lý, đi với Ngài  sẽ có sự sống. Là sự thật, vì nơi Ngài không có giả dối, hai mặt. Hãy nhìn vào những việc Ngài làm và nhìn vào cuộc đời, cách sống của Chúa để tin. Không mưu mô, đê tiện, không thù ghét và vụ lợi, chỉ yêu thương hy sinh và phục vụ cho đến chết. Là sự sống vì nơi đó mở ra nguồn sống sung mãn và đầy ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Hãy học cùng Giêsu mỗi ngày để chúng ta đi trên con đường sự thật và sự sống ấy.

Philliphê được trở nên tông đồ Chúa nhờ việc khai lòng mở trí của Chúa Giêsu dành cho ông. Chúa Giêsu chính là phản ánh bản thể toàn vẹn của Thiên Chúa Cha. Sống như Chúa, làm việc như Chúa, tư duy như Ngài để chúng ta thực sự là môn đệ đích thực của Chúa. Sống cho sự thật, công lý, sống cho sự sống, đừng vì bất kỳ điều gì mà lươn lẹo, hai mặt, giả dối, để biến mình thành diễn viên bi hài trong sân khấu cuộc đời này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đến với Chúa và đi con đường thập giá của Người. Con đường sự thật mà mỗi ngày chúng con cần khám phá ra trong tình yêu, hy sinh và phục vụ như Chúa đã làm. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường