Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Những thành công, và nhất là những thất bại có thể khơi dậy nơi người môn đệ Chúa thắc mắc: tại sao Chúa gặp phải những chống đối và thất bại như vậy? Để trả lời cho thắc mắc này, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn người gieo giống.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ Tư TUẦN III THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH TIMÔTHÊ VÀ TITÔ
NGÀY 26/01/2022

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,1-20)

1 Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm”.9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!”10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ”.13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm”.

SUY NIỆM

Những thành công, và nhất là những thất bại có thể khơi dậy nơi người môn đệ Chúa thắc mắc: tại sao Chúa gặp phải những chống đối và thất bại như vậy? Để trả lời cho thắc mắc này, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn người gieo giống.

Những lời giải thích của Chúa Giêsu cho các môn đệ về những hạt giống được gieo xuống bốn loại đất khác nhau, có thể thức tỉnh và mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc kiểm điểm đời sống. Trong số bốn loại đất tiếp nhận hạt giống Lời Chúa, thì chỉ có một loại là đất tốt. Thái độ đón nhận Lời Chúa nơi con người tùy thuộc trách nhiệm và tự do của mỗi người: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”. Chúa Giêsu không nhắc đến hành động của người gieo giống tượng trưng cho hành động của Thiên Chúa trong lịch sử con người. Người gieo giống trong dụ ngôn đã hành động một cách khác lạ, vượt ngoài khuôn khổ bình thường của người gieo giống, bởi vì không một người gieo giống nào lại đi gieo bừa bãi như vậy.

Nhưng Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để giúp chúng ta hiểu thái độ mở rộng của Thiên Chúa: Ngài không hành động một cách hẹp hòi, kỳ thị, Ngài gieo vãi Lời Chúa và ban ân sủng xuống cho mọi người. Sự đón nhận và làm trổ sinh hoa trái tùy thuộc vào sự cộng tác của mỗi người. Thái độ của Thiên Chúa là nền tảng cho niềm hy vọng là ơn Chúa sẽ chiến thắng mọi trở ngại. Lịch sử và vũ trụ sẽ trở về qui phục Thiên Chúa, nhưng không vì thế chúng ta lại có thái độ thụ động chờ đợi. Chúng ta cũng không được phiền trách Chúa khi phải đối đầu với nghịch cảnh, nhưng hãy kiểm điểm xem chúng ta đã cộng tác với ơn Chúa như thế nào.

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con trở thành mảnh đất tốt đón nhận Lời Chúa, và làm cho Lời Chúa trổ sinh nhiều hoa trái. Amen.