Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mỗi lần chúng ta nghe dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giê-su, điều đọng lại đầu tiên cho chúng ta, đó là chúng ta tự hỏi chúng ta là ai, là loại môi trường nào để hạt giống của Chúa được gieo vào? Vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay thửa đất tốt?
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN A

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 4: 1-20)
 

1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: 3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!" 10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ". 13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm".


Suy niệm
 

Mỗi lần chúng ta nghe dụ ngôn người gieo giống của Chúa Giê-su, điều đọng lại đầu tiên cho chúng ta, đó là chúng ta tự hỏi chúng ta là ai, là loại môi trường nào để hạt giống của Chúa được gieo vào? Vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay thửa đất tốt? Trong bốn loại môi trường mà hạt giống được gieo vào, duy chỉ có thửa đất tốt làm cho hạt giống phát triển tốt. Người gieo giống chấp nhận rủi ro, có thể nhiều người cho là người gieo giống hoang phí hạt giống, vì trong 4 môi trường, chỉ có ¼ trong đó đạt kết quả. Nhưng người gieo giống vẫn phải gieo, dù biết rằng gieo trên vệ đường, trên sỏi đá hay bụi gai đều không cho kết quả khả quan nào. Biết vậy nhưng vẫn phải gieo.

Kết thúc dụ ngôn này, Chúa Giê-su nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Phải chăng Chúa biết trước sự rủi ro đó? Người biết có những người nghe mà không hiểu, xem mà không thấy và thậm chí hiểu rồi cũng chẳng thèm thực thi?

Hằng ngày chúng ta nghe Lời Chúa trong mỗi thánh lễ. Việc công bố Lời Chúa và giải thích Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta hiểu mà sống Tin Mừng. Nhưng thử hỏi chúng ta đã nghe với thái độ nào? Nghe chăm chú để hiểu, nghe để suy niệm trong lòng, nghe để đem ra thực hành hay chúng ta chỉ nghe rồi để đó, gió thoảng qua tai và Lời Chúa chẳng thể sinh ích lợi thiêng liêng cho đời sống chúng ta?

Chuẩn bị tâm hồn để đón nhận lời Chúa bằng sự khiêm tốn, trong sạch là cách chuẩn bị để cho Lời Chúa có khả năng làm chủ con người chúng ta. Từ đó Lời hằng sống của Chúa đủ sức thúc bách chúng ta sống theo lời Người.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn mình để đón nhận Lời Chúa cách chân thành nhất. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường