Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống mà chính Đức Kito sống trong tôi.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

NGÀY 25-1-2017

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

 

LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 16: 15-18)

 
15 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."


SUY NIỆM

 
Chúng ta sốt săng lăng nghe chính Thánh Phao lô kể lại cuộc trở lại của Ngài. Đó cũng là bước ngoặc cuộc đời của Ngài, để cảm tạ tinh yêu Thiên Chúa, lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho Phaolo.

“Tôi đi Đa-mát, để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: ‘Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ Tôi đáp : ‘Thưa Ngài, Ngài là ai?’ Người nói với tôi: ‘Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.’ Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói: ‘Lạy Chúa, con phải làm gì?’ Chúa bảo tôi : ‘Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.’ Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát. “Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: ‘Anh Sa-un, anh thấy lại đi!’ Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: ‘Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa ? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.’. (Cv 22,3-16)

Từ khi được ơn trở lại, Thánh Phaolo đã dâng hiến hoàn toàn cuộc đời cho Thiên Chúa. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống mà chính Đức Kitô sống trong tôi.

Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói về Ngài: “Ngài tìm kiếm nhuốc nha xấu hổ do việc rao giảng Tin Mừng mang toiwshown là tìm kiếm vinh quang. Ngìa tìm kiếm sự chết hơn là ta tìm kiếm sự sống. Ngài tìm kiếm sự khó nghèo hơn ta tìm của cải. Ngài muốn lao nhọc hơn ta muốn nghỉ ngơi. Ngài chỉ sợ và chỉ tránh một điều

là làm mất lòng Chúa. Và không có gì khác nữa, dường như chẳng có gì khiến Ngài ao ước cho bằng làm đẹp lòng Chúa.

Lạy Thánh Phaolo Tồng đồ, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết nhận ra mình để hoán cải, luôn vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, để mỗi ngày sống tràn đầy trong niềm hạnh phúc vì được Chúa yêu và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết theo gương của Ngài, dù phải gặp những khó khăn thử thách vẫn trung kiên chỉ tìm cách làm đẹp lòng Chúa mà thôi. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường