Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể biến cố truyền tin. Với biến cố này đánh dấu một trang sử mới, đó chính là con đường cứu độ của Thiên Chúa được chuyển từ việc chuẩn bị và lời hứa sang thực hiện. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 25-03-2020

LỄ TRUYỀN TIN

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 1: 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

 
Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng trọng thể biến cố truyền tin. Với biến cố này đánh dấu một trang sử mới, đó chính là con đường cứu độ của Thiên Chúa được chuyển từ việc chuẩn bị và lời hứa sang thực hiện. Mẹ Maria là người đã đóng một vai trò quan trọng cho con đường này. Với hai tiếng xin vâng, Mẹ Maria đã chính thức xuất hiện trong hành trình cứu độ và trong Mầu Nhiệm của Chúa Kitô.
 
Tin Mừng thánh Luca trình thuật Sứ Thần của Chúa đến gặp Đức Maria để mạc khải về sứ mạng mà Thiên Chúa muốn nơi Mẹ, Mẹ Maria cảm thấy bối rối và khiêm tốn nhìn nhận thân phận thấp hèn của Mẹ bất xứng trước ơn trọng đại của Thiên Chúa. Nhưng, Sứ thần đã an ủi và giải thích về sức mạnh của Thánh Thần và quyền năng của Thiên Chúa sẽ ở cùng Mẹ. Bởi đó, Mẹ đã thưa rằng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.
 
Lời tuyên tín của Mẹ Maria thốt lên một niềm tin xác tín mạnh liệt, một niềm hy vọng tràn đầy vào Thiên Chúa. Mẹ Maria tín thác hoàn toàn trong kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ đã để cho Thiên Chúa quyết định cho mọi hướng đi của Mẹ, hầu Mẹ có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ chính cuộc đời Mẹ, cuộc đời của mọi người và toàn thể nhân loại.
 
Chúng ta học nơi Mẹ bài học của sự vâng phục ý Chúa trước những thách đố, những đau khổ, buồn phiền, những thất vọng, chán nản và cả những thành công mà chúng ta có được. Chúng ta tín thác cuộc đời và gia đình của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng nhiệt thành để cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ mà mỗi kitô hữu chúng ta được Thiên Chúa mời gọi.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường