Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 17-30: “Bởi đâu mà Đức Ki-tô có được quyền năng trong hành động?” Đó không là câu hỏi của tất cả các người đọc Kinh Thánh sao? Tin mừng Gioan đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A


NGÀY 29-03-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 17-30)

17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
 
SUY NIỆM

“Bởi đâu mà Đức Ki-tô có được quyền năng trong hành động?” Đó không là câu hỏi của tất cả các người đọc Kinh Thánh sao? Tin mừng Gioan đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng. Trong tường thuật về phép lạ Đức Ki-tô làm, Gioan trình bày về sự huyền nhiệm quyền năng mà Đức Ki-tô tỏ bày: “Người con không thể tự ý làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy”.

Vì việc chữa lành rất ấn tượng của Đức Ki-tô cạnh hồ nước tại Bê-da- tha, vào ngày lễ Sa-bát, những người Luật sĩ và Biệt phái nổi giận. Họ đòi giết Đức Ki-tô vì Người đã phạm thượng dám đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa.   

 Lúc nầy Đức Ki-tô tỏ lộ nguồn gốc thần linh, bày tỏ sứ vụ thiên sai của mình. Người đã thi hành quyền năng không do bởi nhân cách riêng tư của mình nhưng trong một mối tương quan bền chặt với Chúa Cha, biểu lộ trong hình ảnh Cha - Con. Người không hành động do bởi sự kiêu hãnh như thái độ của người thống lãnh, nhưng Người thi hành những gì thấy Chúa Cha làm,  bởi Chứa Cha yêu Người, nên Người cũng làm như cha đã làm. Người thi hành do sứ vụ  chứ không do bởi tính toán riêng tư. Vì thế hành  động của Người không bị hạn chế bởi một ràng buộc nào. Khi Người hành động trong sự liên kết nên một với Cha, thì Người có quyền tối thượng trên sự sống và sự chết, trên bệnh tật và tội lỗi; ngay cả quyền xét xử Chúa Cha cũng đã giao phó cho Người.

Điều đó mang đến cho chúng ta niềm hy vọng: ai chạy đến với Đức Ki-tô trong sự tín thác và vâng nghe lời Người, kẻ đó bước vào torng vương quốc của sự sống thần linh, nơi đó không có một sự thống trị nào ngoài tình yêu. Một tình yêu cho tất cả, và đón nhận tất cả với tâm tình tạ ơn khôn ngơi.

Thế gian đã kết án Đức Ki-tô, đã xỉ vả và lăng nhục Người. Nhưng Người đã chiến thắng, và những ai tìm kiếm Người trong tình yêu của Người sẽ không bị hư mất, nhưng được sống đời đời.

Lạy Chúa xin hãy đưa chúng con vào trong vương quốc yêu thương của Chúa, xin cho con sức mạnh để con hành động và can đảm đón nhận những khổ đau của cuộc đời. Xin hãy làm cho ý muốn của con ở torng ý muốn của Chúa, quyết định của con ở trong quyết định của Chúa.    
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường