Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 17-30: “Bởi đâu mà Đức Ki-tô có được quyền năng trong hành động?” Đó không là câu hỏi của tất cả các người đọc Kinh Thánh sao? Tin mừng Gioan đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B


NGÀY 14-03-2018
 


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 17-30)

17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
 
SUY NIỆM

 
Chúng ta vẫn thường được khuyên bảo “hãy thi hành thánh ý Thiên Chúa”. Ý muốn Thiên Chúa là thánh thiện luôn nhắm đến những kết quả thiện hảo. Do vậy, kẻ thực thi ý Chúa thì không sợ gặp thất bại. Trái lại, nếu việc làm không tương hợp với thánh ý thì khó lòng gặt được những kết quả tốt đẹp. Giống như cỗ máy đồng hồ: chỉ cần một răng bánh xe nào đó không ăn khớp với nhau, thì toàn bộ cỗ máy hoạt động lệch lạc khiến cho đồng hồ chạy sai! Đó là lý do vì sao chúng ta gặp nhiều đổ vỡ và thất bại trong các công việc mình làm. 

Nhưng làm sao biết được thánh ý Thiên Chúa để thi hành?

Chúa Giêsu là mẫu gương của người thi hành trọn vẹn thánh ý như Người xác nhận: “Ta không thể tự ý mình làm điều gì… vì Ta không tìm cách làm theo ý riêng Ta, nhưng theo ý Đấng đã sai Ta”. Nhưng làm sao biết được thánh ý nếu không nghe, không thấy? Thật vậy, Chúa Giêsu đã thấy Chúa Cha làm việc như Người xác quyết “Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người nhìn thấy Cha làm”. Nhưng làm sao Chúa Giêsu thấy được Cha Người nếu Người không gặp gỡ? Và Người gặp gỡ Chúa Cha bằng cách nào? Chính những giờ cầu nguyện trong thinh lặng âm thầm mà Người gặp gỡ Cha Người. Và nhờ sự tương giao thân tình gần gũi với Cha như thế mà Chúa Giêsu đã “bắt gặp” Cha đang làm việc, nắm bắt được điều Cha muốn, và làm được điều Cha làm. Nhờ thế, Chúa Giêsu được Cha tuyên bố “ Ta hài lòng về Người!” (Mt 3,17).

Như thế, Chúa Giêsu là mẫu gương cho mọi con cái Thiên Chúa. Chúng ta phải chiêm ngắm Chúa Cha để Ngài dạy cho chúng ta hiểu được ý muốn của Ngài và học lấy việc làm của Ngài: không thể có đời sống Kitô giáo mà lại không có cầu nguyện, không có một mối quan hệ thân mật riêng tư nào với Thiên Chúa!

Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con tinh thần ham thích cầu nguyện và tỏ cho chúng con biết được ý muốn của Ngài, cùng ban ơn nâng đỡ giúp chúng con thi hành trọn vẹn thánh ý. Amen.
 
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường