Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 17-30: Mỗi phút giây chúng ta hiện diện trên trần gian này đều thắm đượm tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chăm sóc và ban sự sống của Ngài cho chúng ta trong từng hơi thở. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C


NGÀY 03-04-2019
 


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 17-30)

17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy,27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
 
SUY NIỆM

 
   Chúa Giêsu nói: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17). Công việc liên lỉ mà Chúa Giêsu và Chúa Cha làm đó là việc thương xót và cứu giúp con người. Mỗi phút giây chúng ta hiện diện trên trần gian này đều thắm đượm tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chăm sóc và ban sự sống của Ngài cho chúng ta trong từng hơi thở. Chúa Giêsu phán: “Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5,26) - Người Con ấy là Chúa Giêsu. Người vẫn tiếp tục thông ban tình yêu và sự sống vĩnh cửu cho con người qua chính máu thịt của Người. 

   Hơn nữa, Thiên Chúa đã phán qua miệng tiên tri Isaia rằng: “Nào người mẹ có thể quên con mình được chăng? Cho dù người mẹ có quên, nhưng ta vẫn không quên được đâu” (Is 49,15). Cũng giống như tình người mẹ không khi nào ngưng yêu thương, chăm sóc con cái, thì Thiên Chúa cũng sẽ không bao giờ ngưng yêu thương, chăm sóc con người. Việc yêu thương chăm sóc con cái là việc liên lỉ của người mẹ, thì cũng vậy, việc yêu thương, cứu chữa và chăm sóc con người cũng là việc liên lỉ của Thiên Chúa. 

   Việc Chúa Giêsu yêu thương, cứu chữa người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay là việc bộc lộ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Đây là việc cấp bách và liên lỉ, không cho phép nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, một người cha, một người mẹ lại có thể bỏ rơi con mình trong tình trạng bị bệnh nguy hiểm mà không cứu chữa cho nó, chỉ vì đó là ngày Sabát sao? Cho dù có người cha người mẹ nào đành lòng như vậy, thì Thiên Chúa cũng sẽ không bỏ rơi đâu. 

Lạy Chúa, Chúa hằng luôn làm việc để đem tình thương và sự sống cho mỗi người chúng con, xin cho chúng con cũng biết tích cực làm việc, không chỉ nhằm mưu ích cho sự sống và phần rỗi của chúng con, mà còn cho sự sống và phần rỗi của anh chị em xung quanh chúng con. Amen. 
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường