Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12:44-50: Mỗi người chúng ta mang trong mình một ơn gọi - ơn gọi Kitô hữu kể từ khi chúng ta được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó là một hồng ân nhưng cũng đồng thời là một trách nhiệm. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 06/05/2020

THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH A


 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12: 44-50)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằn: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta mà là tin vào Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào Ta, người ấy sẽ không ở trong tối tăm. Nếu ai nghe Lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy. Vì Ta đến trong thế gian không phải để xét xử, nhưng là để cứu độ thế gian. ai khinh dể Ta, và không chấp nhận  Lời Ta, thì đã có người xét xử. Lời Ta nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, là Đấng đã sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.


SUY NIỆM

Mỗi người chúng ta mang trong mình một ơn gọi - ơn gọi Kitô hữu kể từ khi chúng ta được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó là một hồng ân nhưng cũng đồng thời là một trách nhiệm. 

Khi nói tới ơn gọi Kitô hữu là một hồng ân, chúng ta hãnh diện vì mình là người tin vào Chúa Kitô - Đấng cứu độ duy nhất được Chúa Cha sai xuống trần gian. Ngay từ lúc tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh ấy thể hiện rõ nét nơi Người Con Một của Ngài để rồi như Chúa Giêsu mặc khải rằng ai thấy Người là thấy Chúa Cha, bởi vì Người và Chúa Cha là một. Một bản thể Thiên Chúa duy nhất dầu mang ngôi vị Cha Con khác nhau. Và nhờ tin vào Chúa Kitô, từ nay chúng ta không còn lần bước trong tăm tối nhưng bước đi trong chính lộ của những kẻ tin, vì Chúa Kitô là ánh sáng thật, ánh sáng được Chúa Cha ban cho trần gian. Ánh sáng đem lại cho con người sự sống nhờ cuộc phục sinh vinh hiển của Người.

Còn khi nói tới trách nhiệm của ơn gọi Kitô hữu, không ít tín hữu nghĩ rằng, việc loan báo về Chúa cho anh chị em lương dân là việc chỉ của riêng ông cha bà phước, còn tôi là người sống giữa đời, tôi phải lo cơm áo gạo tiền! Không, ơn gọi Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Mỗi người chúng ta được lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa cách nhưng không, chúng ta có nghĩa vụ trở nên những tông đồ loan báo Chúa Kitô cho anh chị em xung quanh, để mọi người nhận ra ơn cứu độ, hầu được nhận lãnh sự sống đời đời. 

Tình thương Thiên Chúa là một tình thương luôn muốn đem đến sự sống và ánh sáng cho nhân loại. Vậy chúng ta hãy trở nên những khí cụ đem Chúa đến cho người xung quanh. Đơn giản chỉ cần một cử chỉ bác ái, một sự động viên, một lời nói dễ nghe, một sự thiện chí, v.v. Tất cả đều là cơ hội để chúng ta thể hiện tình thương của Thiên Chúa cho anh chị em mình.

Ước gì mỗi chúng ta trở nên cánh tay nối dài của Chúa cho anh chị em, hầu ơn Chúa có thể đến được với họ nữa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường