Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12:44-50 Những lời vàng ngọc của Chúa Giêsu gởi trao cho giáo dân sơ khai như một lời hứa viên mãn cho chúng ta...
 
NGÀY 10/5/2017

THỨ TƯ SAU CN IV PHỤC SINH


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12: 44-50)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằn: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta mà là tin vào Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào Ta, người ấy sẽ không ở trong tối tăm. Nếu ai nghe Lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy. Vì Ta đến trong thế gian không phải để xét xử, nhưng là để cứu độ thế gian. ai khinh dể Ta, và không chấp nhận  Lời Ta, thì đã có người xét xử. Lời Ta nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, là Đấng đã sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.


SUY NIỆM

Chúng ta chiêm ngắm Tin Mừng hôm nay trong thinh lặng để đức tin dẫn chúng ta trở lại với khung cảnh nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy cho dân chúng. Những lời vàng ngọc của Chúa Giêsu gởi trao cho giáo dân sơ khai như một lời hứa viên mãn cho chúng ta. Những lời này thốt ra khẳng định giá trị của ơn cứu độ và vị trí ưu việt của Chúa Giêsu trên hành trình đức tin của từng người.

Tin vào Chúa Giêsu là cách để đón nhận ánh sáng sự sống và tránh xa bóng tối sự chết. Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến thế gian để cứu độ những kẻ tin Ngài. Vì thế, Ngài không đến để xét xử nhưng chính lời của Ngài sẽ là thước đo xét xử chúng ta trong ngày sau hết. Đây là sự khác biệt căn bản với những gì chúng ta nhìn nhận nơi chính bản thân Chúa Giêsu với chúng ta.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta có cơ hội xét mình kỹ lưỡng hơn, để sẵn sàng làm mới niềm tin của mình bằng cách thay đổi cách nhìn về cách sống và thực hành niềm tin trong thế giới hiện đại. Không phải cứ đến nhà thờ đọc kinh, xem lễ và lẩm bẩm lạy Chúa tôi, lạy Chúa là được vào Nước Trời, mà thiết yếu là biến những tâm tình cầu nguyện nơi nhà thờ, trên bàn thờ gia đình ra môi trường sống, vào công việc, vào cách ứng xử, hành xử với tha nhân. Và từ môi trường bên ngoài đi vào trong tâm hồn để cảm nghiệm sự thăng tiến cho niềm tin và sự tròn đầy đức tin của chính mình. Như thế, không có cầu nguyện với Đấng mình tin thì không có thực hành niềm tin và nếu không có thực hành niềm tin thì cũng không sao xác tín sự hiện diện của Đấng tạo thành thế giới này.

Lạy Chúa, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, để suốt đời, con được thuộc về Chúa. Và như thế, Chúa chính là ánh sáng soi cho con đi. Đi trong ánh sáng của Chúa, chắc chắn, con không bao giờ lạc lối. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường