Clock-Time

Suy niệm thứ Tư tuần IV Phục Sinh năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12:44-50: Để sống hạnh phúc, con người cần được yêu thương và cần biết mình được yêu thương. Thiên Chúa yêu thương con người và muốn tỏ ra cho con người biết tình yêu đó. Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH C

NGÀY 15/5/2019

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 12: 44-50)

44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."

SUY NIỆM  

Để sống hạnh phúc, con người cần được yêu thương và cần biết mình được yêu thương. Thiên Chúa yêu thương con người và muốn tỏ ra cho con người biết tình yêu đó. Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.

Để đáp lại tình yêu Thiên Chúa và sự tỏ bày tình yêu qua mặc khải của Chúa Giêsu, thì hành vi ý nghĩa nhất và cân xứng nhất mà con người có thể làm đó là tin vào Thiên Chúa và những điều Ngài truyền dạy.

Cũng như lòng yêu mến Thiên Chúa, thì đức tin vào Thiên Chúa là điều tuyệt vời nhất của con người. Tin và mến là hai mặt của một tờ giấy. Chúng ta không thể yêu mến Chúa khi chúng ta không biết Ngài. Chúng ta cũng không thể sống theo Lời Ngài khi chúng ta không yêu mến Ngài. Tin và yêu luôn đồng hành với nhau.

Lạy Chúa, như thánh Âu Tinh, chúng con muốn nguyện xin rằng: Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Hai cái biết này giúp con thêm kính sợ và yêu mến Chúa, thêm khiêm nhường cậy trông vào Chúa hơn. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường