Clock-Time

Suy niệm thứ Tư tuần IV Phục Sinh năm C

Tin mừng Ga 12, 44-50: Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy....
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 12, 44-50
 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".
 

Suy niệm

Sự tối tăm đáng sợ nhất, không phải là không gian tối, mà lòng người tối. Khi tâm hồn, cõi lòng người ta tối tăm, thì ở giữa trời sáng mà vẫn trở thành mối nguy hiểm cho mọi người. Ai có thể chiếu rọi ánh sáng xua tan tối tăm trong lòng người? Hãy đến gặp Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng cho thế gian.

Con người sống trong tối tăm, nên thường lầm lạc. Chúa Giêsu đến chiếu rọi Lời Chúa, là sự thật vào trần gian. Từ nay, không ai bị sự tối tăm thống trị, nếu tin nhận Chúa Giêsu, và tuân giữ Lời Ngài. Lời Chúa là ánh sáng, nên ai muốn thoát cảnh tối tăm của phận người, chúng ta phải đón nhận Lời Chúa cho thực tâm. Nếu chúng ta dễ lầm sai trong cuộc sống, trong mọi nhận định ở đời, chắc chắn là do chúng ta thiếu ánh sáng Lời Chúa trong hồn. Không phải Chúa không ban, mà do chúng ta không không màng đến, không yêu mến Lời Chúa. Muốn thoát khỏi tối tăm lầm lạc mà không có Lời Chúa là hão huyền.

Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta, cũng chính là Lời của Chúa Cha, vì Ngài đã nói: “ Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì”. Nên “Ai tin vào tôi, thì không phải tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi”. Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài với Chúa Cha là một. Một trong bản tính, một trong tình yêu cứu độ nhân loại.

Ai nghe Lời Chúa mà không tuân giữ, sẽ mãi ở trong bóng tối của lầm lạc, không thể thoát ra khỏi ngục tối ác thần. Cứ nhìn và gẫm suy những gì xảy ra trong mỗi gia đình, trong chính tâm hồn mình, chúng ta sẽ thấy, Lời Chúa cảnh báo chúng ta, đang xét xử chính chúng ta. Những đổ vỡ, bất hạnh, những tội ác chồng chất, chẳng phải là cuộc xét xứ rồi sao!

Lạy Chúa Giêsu, xa Chúa là chúng con sống trong tối tăm, lầm lạc. Xin cho chúng con luôn biết tìm về với Chúa, khi chuyên cần cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Amen.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường