Clock-Time

Suy niệm thứ Tư tuần IV Phục Sinh năm C

Tin mừng Ga 12,44-50: Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy....

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 12, 44-50)

44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."

SUY NIỆM  

Gioan thánh sử trình bày cho chúng ta một sứ điệp quan trong nữa, đó là mầu nhiệm Đức Tin.

Đức tin không dừng lại nơi lời nói mà đâm rễ sâu trong hành động. Đối Kitô hữu, việc lắng nghe và tuân giữ lề luật phải đi đôi với nhau. Nó phản ánh đời sống đức tin có thực sự phát triển hay không? Như cách mà thánh Giacôbê nói với cộng đoàn của Ngài thật thấm thía : “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để bạn thấy thế nào là tin”.

Đức tin không hành động là đức tin chết.

Như cách của thánh Giacôbê, thánh Gioan dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm đức tin với Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai tin vào Chúa Giêsu là tin vào Chúa Cha, mà ai tin vào Chúa Cha, là bước đi trong ánh sáng, tức là ở trong sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Ai hành động theo đường lối của Chúa Thánh Thần thì cũng hành động nhân danh Chúa Cha và Con.

Nói cách khác, đây là mầu nhiệm chính trong đạo chúng ta : Mầu nhiệm Ba Ngôi. Sống sự hiệp nhất với Chúa Ba Ngôi là đi vào nguồn sống bất diệt do Chúa Con nên một với Thiên Chúa và được sống đời đời.

Người Kitô hữu hôm nay cần một Thiên Chúa thực tế giống như cuộc đời họ vậy. Vì lẽ ấy, Thiên Chúa trở nên Đấng phải độc và lạ, còn mầu nhiệm là chuyện rất khó chấp nhận. Khi nghe giảng, họ cũng thích các cha nói ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ thực hành. Nếu cha nào chọn cách tiếp cận Lời Chúa theo học thuật thì giáo dân đa phần cảm thấy chán ngán.

Thông thường những gì liên hệ đến kiến thức thần học rất khô khan lại chất đầy những lý luận cao siêu nên phải suy nghĩ, phải động não khiến họ mình mệt mỏi, nhứt đầu và sinh tư tưởng chán nản. Nếu chọn cách nói thực tế, giáo dân cũng sợ vì nó sặc mùi luân lý, khiến bài giảng trở nên nặng nề. Do vậy, trong tâm thức có phần thực dụng của người giáo dân, bài giảng thế nào cũng là thiếu, có bao lâu cũng trở nên thừa. Nhưng chúng ta vẫn tin tưởng ơn Chúa đủ cho mỗi người, để biến đổi và thăng tiến đức tin chúng ta trở nên trưởng thành hơn.

Đây là sự bảo vệ trật tự của đời sống đạo hôm nay : “Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: Lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết”. Vâng! Thân xác có thể không còn nhưng linh hồn tồn tại vĩnh viễn.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường