Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Thiên Chúa đã thực hiện một chương trình ngoài sự hiểu biết của con người. Ngài đã đi vào lịch sử của con người để thực hiện công trình cứu độ vĩ đại.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 6: 1-6)

 
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.


SUY NIỆM

Theo dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện một chương trình ngoài sự hiểu biết của con người. Ngài đã đi vào lịch sử của con người để thực hiện công trình cứu độ vĩ đại. Ngài đã nhập thể làm người và sống một cuộc đời nghèo khó. Đây quả là điều trái với sự mong đợi của người Do Thái về một Đấng Cứu Thế chính trị sẽ giải phóng Israel khỏi ách nô lệ ngoại bang, khôi phục lại đất nước và thống trị các nước. Thế nhưng, Thiên Chúa đã không đến theo lòng mong ước trần tục đó, nhưng theo đường lối siêu việt của một Thiên Chúa làm người.

Chúng ta cũng không khác gì dân Do Thái ngày xưa. Chúng ta cũng hay thích nghĩ rằng, Thiên Chúa chỉ có thể đến với vẻ oai phong của một quân vương, và trong những hoàn cảnh xứng với Ngài. Thế nhưng, Chúa Cứu Thế lại đến sống giữa con người trong những hoàn cảnh hết sức bình thường của thân phận con người. Chúng ta cũng thường ước muốn Thiên Chúa phải tôn trọng những ý định và những điều lệ của chúng ta. Nhưng Ngài lại muốn ẩn mình trong tình trạng vô danh của đau khổ thử thách; vì nhờ đó, Ngài gần gũi với con người hơn, thông cảm với những đau khổ, quẫn bách của con người hơn. 

Lòng cứng tin của người đồng hương với Chúa Giêsu không riêng gì cho con người thời đó, mà còn cho cả con người thời nay nữa. Họ sẵn sàng khước từ tình yêu của Thiên Chúa đem đến cho họ qua các vị đại diện của Ngài. Có biết bao vị tiên tri của Chúa đã bị loại trừ trên quê hương của họ, chỉ vì làm chứng cho một Thiên Chúa không hợp với ý muốn của con người. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị con người khước từ trong một thế giới văn minh, nhưng đầy sa đọa và tội lỗi như hiện nay. 

Đối với những người cứng tin ở thời Chúa Giêsu, có lẽ chúng ta cũng dễ có thái độ lên án họ. Nhưng chúng ta quên rằng, chúng ta cũng có thể là những kẻ cứng tin, khi không nhận ra Chúa Giêsu nơi những người đau khổ và cùng khốn, không nhận ra Người qua những trạng huống tầm thường của cuộc sống. 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho thái độ cứng tin của chúng con; để từ nay, chúng con luôn biết tin tưởng và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, và nhất là nơi tha nhân mà chúng con gặp gỡ hàng ngày. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường