Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12:18-27 Khi tạo dựng con người Ngài cũng trao ban sự sống của Ngài cho con người, với ước mong con người cũng được cùng Ngài vui sống muôn đời.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 07/06/2017

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12:18-27)
 


Khi ấy, có ít người phái Sađucêô đến cùng Chúa Giêsu: phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môisen đã truyền cho chúng tôi thế này: "Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người không vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ góa đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ góa và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà cũng chết, Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông há chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môisen chỗ nói về "bụi gai", lời Thiên Chúa phán cùng Môisen rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacob", Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc".

 
SUY NIỆM

Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, bởi thế mọi tạo vật đều in đậm sự sống của Ngài. Khi tạo dựng con người Ngài cũng trao ban sự sống của Ngài cho con người, với ước mong con người cũng được cùng Ngài vui sống muôn đời. Thế nhưng, sự sống là ân ban, bởi thế Thiên Chúa muốn đón nhận với tất cả tấm lòng biết ơn trong sự tự do hoàn toàn. Có nghĩa là con người có thể đón nhận ân ban sự sống, và cũng có thể từ chối ân ban đó.

Và thật là ngạc nhiên, thay vì đón nhận ân ban sự sống đời đời đến từ Thiên Chúa, con người lại mù quáng đi tìm một sự sống khác, và hậu quả là con người bị đòi lại ân ban và lầm lũi bước đi trong bóng đêm của sự chết. Nhưng còn ngạc nhiên hơn, Thiên Chúa đã không đứng nhìn con người bị hành hạ bởi sự dữ, Ngài quyết phục hồi sự sống cho con người, cho dẫu con người có như thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn không thể để cho con người phải chết, bởi Ngài là Thiên Chúa tình yêu, là căn nguyên của sự sống.

Cho nên bao lâu Thiên Chúa còn hiện hữu thì sự sống vẫn luôn được tuôn trào, bởi thế, sự sống lại không là chuyện hư ảo, nhưng đó là một thực tại có thật, vì Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, nên sự sống luôn là một thực tại tồn hữu không bao giờ bị mất đi được. Sự sống đó vẫn được Thiên Chúa tiếp tục trao ban cho con người như thưở ban đầu của công trình tạo dựng, nhưng được trao ban trong một cách thế đặc biệt. Ở công trình tạo dựng Thiên Chúa trao ban sự sống qua Thần Khí của Ngài, nay Ngài trao ban sự sống qua Người Con dấu ái. Bởi sự sống ban đầu đã được trao ban cách nhưng không đã bị con người chối từ do hành vi phạm tội của mình, nay sự sống ấy chỉ có thể lấy lại được phải có lời khẩn cầu. Thế nhưng ai là người có thế lực để có thể van nài sự sống cho nhân loại? Thưa chỉ có Người Con chí ái của Thiên Chúa. Vâng chỉ có Đức Giêsu mới có thể van xin sự sống cho chúng ta. Và quả thật Người đã khẩn nài sự sống cho nhân loại bằng chính hành vi tự hiến chính mình trên thập giá như hiến lễ cứu chuộc con người. Từ thập giá một sự sống mới được trao ban, và đó chính là niềm hy vọng cho những ai thực sự tin vào Chúa Giêsu, bởi Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và trao ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con luôn kiên vững trong niềm hy vọng sẽ được sống lại. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng dấn bước theo ánh sáng của Tin Mừng, để nhờ đó chúng con được sống lại trong ngày sau hết. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường