Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12:18-27  Lời Chúa dạy, mỗi người tín hữu chúng ta hãy cố gắng vững tin vào Chúa để khôn ngoan dùng thời gian của đời tạm này mà đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu của đời sau, qua việc sống theo Lời Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 03/06/2020


  
 
LỄ THÁNH CARÔLÔ LWÂNG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12:18-27)
 


Khi ấy, có ít người phái Sađucêô đến cùng Chúa Giêsu: phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môisen đã truyền cho chúng tôi thế này: "Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người không vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ góa đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ góa và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà cũng chết, Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông há chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môisen chỗ nói về "bụi gai", lời Thiên Chúa phán cùng Môisen rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacob", Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc".

 
SUY NIỆM

 

     Khi được hỏi về cuộc sống mai hậu, Đức Khổng Tử đã trả lời cho các học trò như sau: “Chuyện đời này còn chưa nắm hết, nói gì đến chuyện đời sau”. 

Quả thế, sự sống đời sau luôn là mối bận tâm và cũng là ưu tư khắc khoải cho biết bao nhiêu con người trên thế gian này.

Có người tin sẽ có đời sau, cho nên sống cuộc đời này nhưng không quên hành thiện tích đức, tạo lập công nghiệp để chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu. Có những người khác không tin vào phúc báo, nên sống bạt mạng, ăn chơi hưởng thụ hoang phí, sống tàn ác trên sự đau khổ và bất hạnh của người khác.

Trang Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho mỗi người chúng ta biết về đời sau qua sự chất vấn của nhóm những người Sa Đốc. Những người này dùng hình ảnh một người phụ nữ lấy bảy anh em làm chồng vậy thì khi chết rồi người nào sẽ là chồng chính thức của người phụ nữ này, họ muốn gài bẩy và làm khó Chúa Giêsu. Thế nhưng lời Kinh Thánh của Chúa Giêsu đã ghi rõ, khi Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời”. 

Chắc chắn phải có một đời sau của cuộc đời tạm bợ này, vì chính Chúa và Lời Chúa đã mặc khải cho chúng ta biết rõ điều đó. 

Vì vậy, với Lời Chúa dạy, mỗi người tín hữu chúng ta hãy cố gắng vững tin vào Chúa để khôn ngoan dùng thời gian của đời tạm này mà đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu của đời sau, qua việc sống theo Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp mỗi người chúng con luôn dám can đảm chiến đấu và chiến thắng với sự dữ của thế gian, để mai ngày chúng con cũng được phục sinh trong Chúa. Amen.
 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường