Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12:18-27 Khi tạo dựng con người Ngài cũng trao ban sự sống của Ngài cho con người, với ước mong con người cũng được cùng Ngài vui sống muôn đời.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 06/06/2018

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN B


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12:18-27)
 


Khi ấy, có ít người phái Sađucêô đến cùng Chúa Giêsu: phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, luật Môisen đã truyền cho chúng tôi thế này: "Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người không vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ góa đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ góa và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà cũng chết, Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông há chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môisen chỗ nói về "bụi gai", lời Thiên Chúa phán cùng Môisen rằng: "Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacob", Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc".

 
SUY NIỆM

        Những người thuộc nhóm Xa-đốc chủ trương không có sự sống lại. Nên họ đến hỏi Chúa Giêsu một vấn đề khó khăn. Đó là sự sống lại ngày sau sẽ thế nào? Đây là cách đặt vấn đề giả định. Nếu có sự sống lại, như ví dụ họ đưa ra, thì sự sống ấy thế nào? Giả định này dược đưa ra để làm cho người trả lời không thể tìm được lý lẽ để giải thích. Và sẽ dẫn đến kết luận là giả định ấy sai và chung cuộc là không có sự sống lại nào cả? 

       Đó là cách đặt vấn đền hóc búa của những người Xa-đốc dành cho Chúa Giêsu. Nếu này hôm nay có người cũng đặt vấn đề tương tự với chúng ta, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Xem ra chúng ta sẽ vô cùng bối rối và sẽ lờ đi câu hỏi này. Chúng ta không trả lời cho người đã chất vấn chúng ta và chúng ta cũng không trả lời câu hỏi đó cho chính chúng ta. Đối với người chất vấn, có thể họ vô thần, họ không tin gì về tôn giáo nên cũng không tin về sự sống lại. Mà ngày hôm nay những người vô thần thực tiễn quá nhiều trong thế giới này. Chủ nghĩa duy khoa học và vật chất đã gieo vào đầu con người ngày nay rằng chỉ có con người và khoa học định đoạt tất cả. Rằng không có gì là siêu nhiên trong khả năng của con người khoa học. Chủ thuyết này vật chất hoá mọi thứ. Tâm linh bị loại đi không thương tiếc. Và con người dần tiến đến thời của máy móc. Cuộc sống và tồn tại của chúng ta như là một ngẫu nhiên và con người làm chủ tất cả, tạo ra tất cả, tiến háo lên từ những vật chất sơ đẳng nhất. Dấu chứng thuyết phục cho lý thuyết này là sự rực rỡ của những phát minh khoa học và chứng kiến trí tuệ thần kỳ của con người. Thuyết phục hơn là không ai cho ta thấy thiên đàng đâu, hoả ngục đâu. Và sau cái chết của chúng ta là cái gì. Giả định không có sự sống lại xem ra rất thuyết phục. Và ngày hôm nay, thậm chí có những người có niềm tin tôn giáo, nhưng vẫn sống như người vô thần, họ tham gia lễ lạc, phượng tự nhưng thiếu niềm tin hoặc niềm tin rất lơ mơ, thiếu biện chứng và không có khả năng trả lời những chất vấn về niềm tin đó. Vì lơ mơ nên bao nhiêu lễ hội, bao nhiêu việc cúng tế trở nên lệch lạc với những lời lời xin xỏ khẩn cầu mang màu sắc mê tín quá đáng. Chúng ta khẳng định như Chúa Giêsu đã nói với những người Xa-đốc. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Và sự sống lại không giống như sự sống của ta hiện thời. Sự sống viên mãn, không cần sỡ hữu, không còn nhục dục, tham lam, không còn những định chế, hay tư hữu mà như các thiên thần. Sự sống ấy không phải chờ đến chết đi hay sống lại mới diễn ra nhưng ngay từ hôm nay mỗi người chúng ta sống có niềm tin và phải kiến tạo nó ngay ở đời này. Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, và ai sống và kiến tạo nên những điều thiện hảo này, cũng là đang sống và hiện hữu như các thiên thần. 

         Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và sự hiểu biết các mầu nhiệm của Chúa, để khi bị chất vấn, chúng con không bị bối rối, nhưng sẵn sàng trả lời và sống làm chứng như Chúa Giêsu. Amen.   GKGĐ Giáo Phận Phú Cường