Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 26: 14-25: Thực ra, ma quỷ không thể cám dỗ chúng ta phạm tội trong một sớm một chiều. Việc phạm tội là cả một quá trình từ nhẹ tới nặng, do để mình bị khống chế bởi những giá trị trên thế gian, do thờ ơ, nguội lạnh và thậm chí quay lưng trước những tiếng nhắc nhở âm thầm của Chúa.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN THÁNH - NĂM B

NGÀY 31/03/2021


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 26: 14-25)
 

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "18 Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy”.19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! "25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó! "

Suy niệm

Nhớ lời thánh vương Đavid tự sự như sau: “Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi” (Tv 55, 13-15a), làm chúng ta nhớ đến câu chuyện của thầy trò Chúa Giêsu.

Giuđa Iscariô được Chúa yêu thương và chọn gọi làm môn đệ như những người được Chúa chọn sau một đêm dài Người cầu nguyện cùng Chúa Cha. Hơn nữa, ông còn được Chúa tín nhiệm giao giữ túi tiền. Thế nhưng, ông đã để mình nghe theo tiếng nói của đồng tiền chứ không phải lời dạy của Thầy Giêsu. Và rồi cuộc đời Giuđa như một chiếc tàu không có hải đồ, bánh lái cũng bị sức hút của mãnh lực đồng tiền quá lớn đã dần dần khống chế và khuất phục và lai dắt Giuđa.

Thực ra, ma quỷ không thể cám dỗ chúng ta phạm tội trong một sớm một chiều. Việc phạm tội là cả một quá trình từ nhẹ tới nặng, do để mình bị khống chế bởi những giá trị trên thế gian, do thờ ơ, nguội lạnh và thậm chí quay lưng trước những tiếng nhắc nhở âm thầm của Chúa.

Lạy Chúa, trước tiếng kêu mời sống sám hối và canh tân chính mình, xin Chúa giúp chúng con luôn biết can đảm nhận ra những yếu đuối và sai lỗi của mình, để không bao giờ quay lưng lại với ánh sáng Chúa chỉ đường cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường