Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 31-42: Nô lệ tội lỗi là điều mà mỗi chúng ta cần suy nghĩ cách đặc biệt hôm nay. Vì chưng, khi chúng ta phạm tội, thì theo lời Đức Giêsu, chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi, nghĩa là ta mất tự do 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A


NGÀY 01-04-2020


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 31-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao Ông lại nói: “Các ngươi sẽ được tự do”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn .các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!”. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đưá con hoang! chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến.”

SUY NIỆM


Nô lệ tội lỗi là điều mà mỗi chúng ta cần suy nghĩ cách đặc biệt hôm nay. Vì chưng, khi chúng ta phạm tội, thì theo lời Đức Giêsu, chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi, nghĩa là ta mất tự do (x. Ga 8,34). Chúng ta tưởng mình vẫn còn tự do, muốn làm gì thì làm với cuộc đời của mình. Song đó chỉ là ảo tưởng vì chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi, cho khuynh hướng muốn phạm tội, cho sự dữ, cho những dục vọng và tật xấu, cho những tội này rồi đến những tội khác, như lời thánh Augustinô nói: “Bị đàn áp mất tự do, bị đàn áp do một nhà nước, do một ông chủ bóc lột thì còn chạy trốn hay xin tị nạn, chứ làm nô lệ cho tội lỗi thì khó lòng chạy trốn, cho dù có chạy đi đâu thì nó vẫn cố tình bám theo mình, vì nó đang ở trong mình”. 

Vì thế, chỉ có ăn năn thống hối, chỉ có ơn tha thứ mới giải thoát chúng ta khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi. Chúng ta không nên dựa vào bất cứ một thế lực trần gian nào, song chính mình phải ăn ở đàng hoàng cho xứng với tư cách, xứng với địa vị mình là con nhà gia phong dòng tộc của mình. Người Do Thái tự hào là con cái Abraham, nhưng Chúa Giêsu bảo: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta” (Ga 8,39). Rồi họ khoe khoang: “Chúng tôi không phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa”. Chúa Giêsu lại cho họ thấy rằng: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến" (Ga 8, 41.42). 

Nhìn lại bản thân mỗi người, có thể đôi lần chúng ta đã tự hào quá mức về nguồn gốc đạo hạnh của mình; về những nếp sống đạo đức hay về những hiểu biết tôn giáo của bản thân; về địa vị con cháu các thánh tử đạo Việt Nam của mình; và để rồi, chúng ta thiếu đi sự tôn trọng đối với những người khác. Nhưng ngược lại, chúng ta đã không biết sống đạo và noi gương các thánh, không tôn trọng giới luật kính Chúa yêu người mà Thiên Chúa đã dạy. Chúng ta biết rằng, chính vì gặp những người đã sống đạo theo kiểu như thế mà nhà cách mạng bất bạo động Gandhi của Ấn Độ đã từng đau đớn khi nói rằng: “Tôi rất yêu quý Đức Kitô và những giáo huấn của Ngài, song tôi không thể nào yêu mến những người Kitô hữu được”. 

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Chúa đã cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với địa vị gia phong dòng tộc cao quý mà chúng con đã được Chúa thương ban. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường