Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 31-42: Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A


NGÀY 05-04-2017
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 31-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao Ông lại nói: “Các ngươi sẽ được tự do”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn .các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!”. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đưá con hoang! chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến.”

SUY NIỆM

Lời Chúa Giêsu phán: “Nếu các người ở lại trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đệ Ta”.

Như vậy, làm môn đệ của Chúa Giêsu là đặt niềm tin vào những gì Người dạy, những gì Người mạc khải về Chúa Cha và tình thương lớn lao của Thiên Chúa. Đó cũng là trách xa tội lỗi và chỉ hướng đến ý nghĩa đích thực của đời sống.

Như vậy, làm môn đệ của Chúa, bao hàm các việc như:

- Lắng nghe lời Chúa Giêsu. Tin tưởng tuyệt đối vào lời ấy và luôn chăm chỉ thực hành lời ấy suốt đời mình.

- Luôn suy niệm để khám phá ngày một dồi dào hơn ý nghĩa Lời Chúa dạy. Càng sống thân mật với Chúa, càng phải đi sâu vào phần chân lý ẩn tàng trong lời của Chúa Giêsu.

- Để khám phá lời Chúa thật tốt, chúng ta cần siêng năng nghiên cứu, suy gẫm những gì Chúa phán dạy, để ý nghĩ của lời Chúa ngày càng sáng tỏ trong đời ta, giúp ta sống lời Chúa tốt hơn, bền bỉ hơn.

- Chúng ta luôn phải thâm tín rằng, làm môn đệ của Chúa, chúng ta bất chấp mọi nghịch cảnh, mọi nguy nan, mọi thử thách, nhưng vẫn trung thành đến cùng trong việc tuyên xưng danh Chúa, cao rao tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người.

- Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc trong việc sống chứng nhân cho Chúa giữa thế giới này, để càng ngày càng kêu mời nhiều người hơn, trở về cùng tôn thờ, tin nhận Chúa như ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trung thành làm môn đệ Chúa suốt đời chúng con. Xin cho chúng con tận trung với bổn phận Kitô hữu của mình, mà suốt đời chỉ biết phụng sự và tôn thờ một mình Chúa thôi. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường