Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 8: 31-42: Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B


NGÀY 21-03-2018Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 8: 31-42)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao Ông lại nói: “Các ngươi sẽ được tự do”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn .các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!”. Họ lại nói: chúng tôi không phải là những đưá con hoang! chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến.”

SUY NIỆM

 

Một người vừa dự lễ về tới ngõ, thấy chó nhà bên đang xé rác trước cửa nhà mình, nên hét chưởi toáng lên. Kết án nhà bên cạnh thậm tệ chỉ vì con chó làm bẩn ngõ nhà mình. Cuộc cãi vã bùng nổ.

Lời Chúa vừa nhận lãnh từ thánh lễ: “Đừng xét đoán, đừng kết án”, ông như chưa bao giờ nghe. “Nếu các ông ở lại trong lời tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi”, nghĩa là không nhớ lời Chúa và không hành động theo lời Chúa, thì chúng ta không phải là môn đệ Người.

Biết bao lần trong đời ta, cứ tưởng mình cũng là người Kitô hữu, nhưng thực sự, chúng ta chỉ là những Kitô hữu giả thôi. Những chuyện không hài lòng, những biến cố không vừa ý, nhìn cách phản ứng của chúng ta, sẽ biết lời nào ở trong chúng ta. Nếu lời Chúa luôn ở trong chúng ta, chắc chắn, chúng ta sẽ có phản ứng của Tin Mừng. Nhưng lời trần gian, tinh thần thế tục ở trong chúng ta, chúng ta sẽ phản ứng theo lối thế tục. 

Khi lời Chúa ở trong ta, chúng ta sẽ được Tin Mừng chi phối. Nếu tinh thần phàm tục lấn át Tin Mừng, chúng ta sẽ làm nô lệ cho tội. Được thỏa mãn những dục vọng bản năng thấp kém, chúng ta tưởng như thế là được tự do, nhưng đó là làm nô lệ. Tự do đúng nghĩa là khi con người có khả năng làm được điều tốt và có khả năng từ chối điều xấu, mà trí khôn cho ta biết, dưới ánh sáng của Tin Mừng Chúa Giêsu soi chiếu.

Chúng ta vẫn tự hào mình là người có đạo, nhưng trong thực tế, cũng chẳng khác người Do Thái xưa. Họ tự hào là con cái Abraham, nhưng lại tìm cách giết Chúa Giêsu. Chúng ta xưng mình là con Chúa, nhưng cách sống lại đang phỉ báng Chúa, làm hại Giáo Hội. Nếu trong lối xóm người Công giáo, không hơn người lương về tinh thần bác ái, hiền hòa, lối đi, ngõ nhà không sạch sẽ hơn lối xóm lương dân, chúng ta đang làm ô danh Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết luôn ở lại trong lời Chúa, để lời Chúa mãi là “ngọn đèn soi cho con bước”. Đừng  để chúng con mang danh là Kitô hữu mà lại sống xa lạ với Tin Mừng. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường