Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay (Ga 8:31-42) - GKGĐ GP Phú Cường

Người ta thường nói: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, nhằm để chỉ một số phận mà người ta nghĩ rằng không thể thay đổi. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng tự hào mình thuộc dòng dõi ông Abraham, không hề làm nô lệ cho bất cứ ai hay chịu sự lệ thuộc nào bao giờ. Thế nhưng liệu họ có đang thật sự tự do hay không?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY
NGÀY 06/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (8,31-42)

31 Khi ấy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. 33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” 34 Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói”. 39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Abraham”. Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Abraham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm”. 42 Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi

SUY NIỆM

Người ta thường nói: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, nhằm để chỉ một số phận mà người ta nghĩ rằng không thể thay đổi. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng tự hào mình thuộc dòng dõi ông Abraham, không hề làm nô lệ cho bất cứ ai hay chịu sự lệ thuộc nào bao giờ. Thế nhưng liệu họ có đang thật sự tự do hay không?

Tự do mãi mãi là khát vọng của con người. Vì thế mà hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra cho họ một sự nô lệ họ đang lãnh lấy, để qua đó họ có thể được giải thoát, vươn tới sự tự do đích thật. Chúa Giêsu nhìn sự tự do theo một chiều hướng khác, đó là “Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, người ấy không có tự do”. Tự do không bắt nguồn từ việc mình thuộc dòng dõi ông Abraham như là một tờ bảo hiểm nhân thọ, nhưng đến từ việc tin vào lời sự thật mà Chúa Giêsu đem tới: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông”.

Điều đó nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng quá cao ngạo về việc mình thuộc một gia đình đạo đức truyền thống mà rồi không sống đạo. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm”. Chính tổ phụ Abraham là người đã vâng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa bằng một niềm tin son sắt vào Chúa.

Cuộc sống của chúng ta cần phải đặt nền tảng dựa trên Kinh thánh là lời của Chúa và sống trong sự hiệp thông và vâng nghe giáo huấn của Hội thánh là dân Thiên Chúa thuộc về. Từ đó mà lời sự thật sẽ đưa con người tới một sự tự do làm con cái Thiên Chúa cách đích thật.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn biết trân trọng và sống theo Lời Chúa dạy, vì đó là lời đưa chúng con tới sự thật, tới chân lý, tới sự tự do của những người con của Chúa. Amen.