Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 1-8: Sự hiệp nhất với Chúa Kitô qua Giáo Hội là điều kiện cần thiết cho phần rỗi linh hồn, vì Chúa Giêsu đã nói: “Không có Ta các con chẳng làm được việc gì”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH B


NGÀY 02/05/2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sinh nhiều trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ Lời thầy nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như cành nho, tự nó không thể sinh trái được, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại vào quăng vào lửa cho nó cháy đi Nếu các con ở trong Thầy và Lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh sự hiệp thông giữa cây nho và cành nho, để dạy các Tông đồ về ý nghĩa sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu với các Tông đồ cũng như giữa các Tông đồ với nhau.

Giáo Hội cũng muốn dùng bài Tin Mừng hôm nay với ý nghĩa của sự hiệp thông giữa cành nho và cây nho, để nhắc nhở mọi người chúng ta phải nhận ra và xác tín hơn về sự cần thiết phải hiệp nhất với Chúa Kitô qua việc hợp nhất với Giáo Hội là Thân Mình mầu nhiệm của Người. Hiệp nhất bằng sự tin tưởng và bằng sự vâng phục.

Sự hiệp nhất với Chúa Kitô qua Giáo Hội là điều kiện cần thiết cho phần rỗi linh hồn, vì Chúa Giêsu đã nói: “Không có Ta các con chẳng làm được việc gì”.

Sự hiệp nhất tốt đẹp với Chúa Kitô sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp. Kết quả tốt đẹp là sinh nhiều hoa trái, tức là thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân. Vì chính hoa trái tốt đẹp được sinh ra do sự hiệp nhất là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa, cùng thúc đẩy chúng ta sống hoàn thiện mỗi ngày một hơn; sống gương sáng để thánh hóa tha nhân; và sống tông đồ truyền giáo để giúp cho tha nhân sống hoàn thiện hơn, giúp cho kẻ có tội ăn năn trở lại, giúp cho nhiều người tin nhận Chúa.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa; xin cho sự hiệp nhất của chúng con trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa cho mọi người. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường