Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 1-8: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH B


NGÀY 05/05/2021 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sinh nhiều trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ Lời thầy nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như cành nho, tự nó không thể sinh trái được, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại vào quăng vào lửa cho nó cháy đi Nếu các con ở trong Thầy và Lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM

 

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. 

Qua hình ảnh của cành nho gắn kết với cây nho, Chúa Giêsu muốn nói cây nho thật, đó chính là Người; cành nho đó chính là mỗi người chúng ta. Do đó, sự sống của chúng ta cần được gắn liền với với Chúa. Nếu như chúng ta rời xa Người, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chết như cành nho không gắn liền với cây nho. 

Vậy làm thế nào để mỗi ngày chúng ta được gắn kết với Chúa Giêsu? 

Một trong những phương thế đó chính là chúng ta tham dự thánh lễ. Mỗi ngày sống chúng ta thực thi được như vậy thì quả thực ta là những cành nho tươi tốt và sẽ trổ hoa kết trái vì luôn được gắn kết với thân nho, đó chính là được gắn kết với Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (c. 5).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con mỗi ngày luôn được gắn kết với Chúa bằng việc tham dự thánh lễ. Qua đó, chúng con luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa như cành nho được gắn kết với cây nho; đó chính là chúng con được nuôi dưỡng bằng sự sống chính Chúa ban cho chúng con. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường