Clock-Time

Suy niệm Thứ Tư tuần V Phục Sinh - Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa

Tin mừng Ga 15, 1-8: vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được,...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 15: 1-8)
 
"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Suy Niệm

Qua hình ảnh của dụ ngôn về cây nho, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người môn đệ của Chúa phải biết sống gắn kết với Chúa như cành nho phải gắn kết với thân nho thì mới có thể có sự sống và trổ sinh ân lộc trong đời sống làm con Chúa nơi dương thế và đời sống vĩnh  cửu nơi thiên quốc. Vậy làm thế nào chúng ta có thể gắn kết được với Chúa mãi mãi và trổ sinh hoa trái của đời sống thiêng liêng?

Trước hết, “hãy ở lại trong tình yêu của Chúa”nhờ việc chúng ta lắng nghe lời Chúa và để lời của Chúa thanh tẩy, cắt tỉa những tư tưởng lệch lạc, những ước muốn bất chính, những hành động ích kỷ... Nhờ đó, chúng ta mới có thể trổ sinh những tâm tình và những hành động yêu thương, tha thứ của Chúa Giêsu.

Kế đến, “hãy ở lại trong tình yêu của Chúa” nhờ việc siêng năng lãnh nhận các bí tích mà Chúa đã thiết lập, nhất là bí tích Giao hòa và Thánh thể. Nhờ bí tích Giao hòa, Thiên Chúa cắt tỉa con người tội lỗi, cắt tỉa những đam mê xấu... để mỗi ngày chúng ta nên tinh tuyền và thánh thiện hơn. Nhờ bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa bổ sức và làm cho chúng ta lớn mạnh và trổ sinh những ân lộc của đời sống thiêng liêng.

Sau hết, “hãy ở lại trong tình yêu của Chúa” nhờ việc sống liên đới và chia sẻ tình thương và của cải vật chất cho anh chị em mình, nhất là những người nghèo khổ. Vì có sống liên đới với anh em, chúng ta mới thể hiện tình nghĩa huynh đệ của người cùng làm con của Cha trên trời và nhờ biết chia sẻ yêu thương và vật chất, chúng ta mới ra khỏi con người nô lệ cho xác thịt và thế gian để vươn tới đỉnh cao của địa vị của con của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Amen.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường