Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15: 1-8: Sự hiệp nhất với Chúa Kitô qua Giáo Hội là điều kiện cần thiết cho phần rỗi linh hồn, vì Chúa Giêsu đã nói: “Không có Ta các con chẳng làm được việc gì”.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH C


NGÀY 22/05/2019
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15: 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sinh nhiều trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ Lời thầy nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như cành nho, tự nó không thể sinh trái được, nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại vào quăng vào lửa cho nó cháy đi Nếu các con ở trong Thầy và Lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM

 

Ai trong chúng ta ít nhiều cũng hiểu biết về nông nghiệp, về nghề trồng cây. Một cây tốt cần được chăm sóc và bón phân kỹ lượng mới có hiệu quả cao. Nhánh cây thì cần phải gắn kết với thân cây để thu chất dinh dưỡng và nhựa sống của thân cây, nếu rời rạc ra ngoài thì có thể sẽ bị chặt hay là bị khô héo. Yếu tố này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ đến bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho quen thuộc trong Kinh Thánh để nói với chúng ta về sự kết hiệp mật thiết của chúng ta với Thiên Chúa, với Giáo Hội, với cộng đoàn và gia đình của chúng ta.

Trước hết, như cành nho cần được tháp nhập vào cây nho để có nguồn sống, thì cuộc đời Kitô hữu chúng ta cũng phải tháp nhập vào sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn sống mãnh liệt cho cuộc đời của mỗi người.

Kế đến, Giáo Hội là cây nho mà Chúa đã gieo trồng. Cây nho này gồm thân cây, nhánh cây, gốc rễ và lá gắn kết với nhau, mỗi Kitô hữu chúng ta là những thành phần trong thân cây nho Giáo Hội. Chúng ta cần phải gắn kết, hiệp nhất và góp phần trách nhiệm của chúng ta để xây dựng cây nho Giáo Hội, để mỗi ngày cây nho này sinh nhiều hoa quả cho trần gian và cho Thiên Chúa.

Cuối cùng, gia đình là chi thể của Giáo Hội, hay nói rộng hơn, gia đình là một Hội Thánh tại gia được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải sống giá trị tình yêu này trong tình hiệp nhất của gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em với nhau, để nhờ tình yêu hiệp nhất này Giáo Hội có được nhiều hoa trái nơi gia đình là chi thể của Giáo Hội.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường