Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh (Ga 15:1-8) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúng ta rất dễ nhận ra được mối tương quan trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu sử dụng trong bài Tin mừng hôm nay: Thiên Chúa là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho và chúng ta là cành nho. Vai trò của Chúa Giêsu như là cây nho được xác định hai lần trong bài Tin mừng; đây là nguồn sống của các cành nho, bởi vì, một cách rất dễ hiểu, cành mà không gắn liền với cây thì chỉ có chết mà thôi.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH
Ngày 18/5/2022

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,1-8)

1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Thầy là cây nho thật, và Cha thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy”.

SUY NIỆM

Hình ảnh ẩn dụ về cây nho rất thường được thấy trong Cựu ước và cây nho được ví như là dân Israel. Ở đây mang cả hai nghĩa tiêu cực và tích cực - sự cắt tỉa là điều cần thiết để cây nho có thể sinh hoa trái.

Chúng ta rất dễ nhận ra được mối tương quan trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu sử dụng trong bài Tin mừng hôm nay: Thiên Chúa là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho và chúng ta là cành nho. Vai trò của Chúa Giêsu như là cây nho được xác định hai lần trong bài Tin mừng; đây là nguồn sống của các cành nho, bởi vì, một cách rất dễ hiểu, cành mà không gắn liền với cây thì chỉ có chết mà thôi.

Cách duy nhất để cành nho có thể sống và không khô héo, cũng như có thể sinh được hoa trái là nó được dính liền với thân cây; ngôn ngữ Chúa Giêsu mời gọi ở đây và được lặp lại tới tám lần là: “ở lại” – hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Điều này có nghĩa là gì? Ở lại trong Chúa nghĩa là sao?

Điều đó có nghĩa là, khi Chúa Giêsu nói hãy ở lại trong Chúa, Chúa muốn nói rằng, chúng ta đừng đi một mình. Chúng ta không thể đi một mình hoặc tự đi trong đời sống tâm linh của chúng ta, nhưng là chúng ta cần phải có Chúa đi cùng, chúng ta xin Chúa ở với chúng ta. Chúng ta đừng để đời sống tâm linh của chúng ta trôi nổi một cách tự do, nhưng là cùng đi với Chúa, cùng đi với Giáo hội. Sự hiệp thông, tham gia và thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng là một trong những cách chúng ta ở lại với Chúa trong Giáo hội.

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ có thể tồn tại và được sống khi cuộc đời con có Chúa. Xin Chúa đón nhận những yếu đuối và tội lỗi của con, để con có thể ở lại với Chúa luôn mãi. Amen.