Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 7: 14-23 Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 8- 2-2017

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 7, 14-23)
 

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.16 Ai có tai nghe thì nghe! "17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.20 Người nói: "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."


SUY NIỆM
 

Đẹp là một trong những thuộc tính của Thiên Chúa, Ngài là Đấng tuyệt mỹ vô song. Khi tạo dựng con ngừoi, Ngài cũng cho con người được dự phần vào vẻ đẹp đó. Thánh Kinh đã không nói đến đó sao: Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng hiểu sao về vẻ đẹp của Thiên Chúa? Vẻ đẹp của Thiên Chúa không do bởi những đồ trang sức bên ngoài, nhưng được hình thành từ bản tính của Ngài, đó là tình yêu, điều mà thánh Gioan đã trình bày: Thiên Chúa là tình yêu.

Quả thật,  vẻ tuyệt mỹ của Thiên Chúa được khắc hoạ từ hành vi yêu thương mà Ngài đã tỏ bày cho nhân loại, qua công trình tạo dựng, qua hành vi chăm lo, chăn dẫn Dân Ngài như người mục tử chăn giữ đoàn chiên, qua hành vi yêu thương lo lắng như người cha lo cho con của mình. Và con người đã chiêm quan được vẻ đẹp rực rỡ của Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Quả thật, không có vẻ đẹp nào có thể so sánh được với nét tuyệt mỹ của một thân xác bị treo trân Thập Giá, bởi đó là vẻ đẹp của một tình yêu hiến dâng để cứu chuộc nhân loại, hầu phục hồi vẻ đẹp cho con ngừoi, một vẻ đẹp đã bị tội làm cho ra nhơ uế.

Lạy Chúa,  Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng con về nết đẹp mà chúng con cần phải tô điểm cho mình. Không là những mũi dao giải phẩu thẩm mỹ, không là những hũ kem, thỏi son, mà chính là một tấm lòng ngay chính ngập tràn nhân đức công bằng và bác ái. Vâng, nét đẹp của chúng con cần phải điểm tô cho mình không gì hơn ngoài việc thực thi yêu thương. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường