Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 12-15: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH

NGÀY 24-05-2017

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 12-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

SUY NIỆM

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến. Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn”.

Chúa Thánh Thần được Đức Giêsu mặc khải như là nhân vật mà thế gian đang mong đợi. Ngài đến để thực hiện sứ mạng riêng đó là đưa con người đến sự thật toàn vẹn, nghĩa là được hiểu chính xác về lời rao giảng và việc làm của Đức Giêsu. Chúa Thánh Thần được Đức Giêsu mặc khải, không phải là nhân vật đến thế gian để trình bày giáo thuyết xa lạ với lời giảng của Đức Giêsu. Bởi vì điểm tựa vững vàng và chắc chắn cho đời sống của con người là Đức Kitô, ơn cứu độ của con người là Đức Kitô. Và Thánh Thần sẽ thực thi sứ mạng của mình là giúp cho con người xác tín về vai trò cứu độ duy nhất của Đức Kitô, nhờ đó được hiểu về Đức Kitô, được gắn kết mật thiết với Đức Kitô luôn trung thành theo Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh, biết sống như Đức Kitô trong từng giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Khí tác tạo của Chúa. Ngài đổi mới tâm con, đổi mới muôn loài. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường