Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 12-15: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH C

NGÀY 29-05-2019

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 12-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

SUY NIỆM


Bối cảnh của Tin Mừng hôm nay là lời chúc ngôn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Chúa đi vào cuộc thương khó. Chúa hứa sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các Tông đồ, để các ngài có thể hiểu được những giáo huấn của Chúa và can đảm sống rao truyền các giáo huấn ấy.

Chúng ta đang sống trong những ngày của Mùa Phục Sinh. Đây là thời gian mà Giáo Hội sống tâm tình mừng vui vì Chúa sống lại và đang ở lại với chúng ta trong 50 mươi ngày, rồi về với Chúa Cha. Những ngày này là những ngày Chúa tiếp tục an ủi và nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin. Như xưa Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, thì hôm nay Chúa cũng muốn nói những lời này với chúng ta. Chúa muốn chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Thần chân lý - Đấng giúp chúng ta hiểu và sống những giáo huấn của Chúa trong cuộc đời này.

Là những người con của Chúa, chúng ta vui mừng lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội để được thánh hóa và biến đổi nên con Chúa. Nhờ bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần gia tăng ân huệ của Ngài cho chúng ta. Đó là những suối nguồi của bảy hồng ân: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn suy biết, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận hồng ân cao quí này. Xin cho cuộc đời chúng ta luôn là cuộc sống của những người biết giữ niềm cậy trông tin tưởng vào lời hứa của Chúa mà trung tín trong bổn phận hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn thực hiện lời Chúa hứa trên chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường