Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh (Ga 16:12-15) - Tôma Quang Sáng

Chúa Thánh Thần chính là Thần chân lý được Chúa Giêsu đề cập đến trong trang Tin mừng hôm nay. Người sẽ tới để thánh hóa, canh tân và dẫn đưa mọi sự tới chân lý vẹn toàn. Sự biến đổi mạnh mẽ nơi các Tông Đồ sau ngày lễ Ngũ tuần, hay lời giảng thuyết hùng hồn của vị “Tông Đồ dân ngoại” trước dân thành Athen là những dẫn chứng cho điều đó.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH
Ngày 25/5/2022

[Cv 17, 15. 22 ­ 18, 1; Ga 16, 12-15]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lãnh hội được. Khi Thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn đưa các con đến tất cả sự thật; vì Ngài không tự mình mà nói, nhưng Ngài nghe sao thì sẽ nói như vậy, và Ngài sẽ loan báo cho các con những điều sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan báo cho các con. Mọi sự Cha có, đều là của Thầy; vì thế Thầy đã nói: Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan báo cho các con”.

Suy niệm

THẦN KHÍ CHÚA BÊN TRONG CON NGƯỜI

Chúa Thánh Thần chính là Thần chân lý được Chúa Giêsu đề cập đến trong trang Tin mừng hôm nay. Người sẽ tới để thánh hóa, canh tân và dẫn đưa mọi sự tới chân lý vẹn toàn. Sự biến đổi mạnh mẽ nơi các Tông Đồ sau ngày lễ Ngũ tuần, hay lời giảng thuyết hùng hồn của vị “Tông Đồ dân ngoại” trước dân thành Athen là những dẫn chứng cho điều đó.

Thật vậy, cùng một Thần Khí dẫn dắt các Tông Đồ năm xưa cũng đang soi lối chúng ta ngày hôm nay. Thế nhưng, khác với các Tông Đồ, những người Kitô hữu không phải chờ đợi Chúa Thánh Thần nữa, vì Người đã ngự đến và ở lại nơi tâm hồn chúng ta ngay khi chúng ta chịu Bí tích Thánh Tẩy.

Lúc này, điều chúng ta cần làm là hãy dừng lại trong thinh lặng để nhận ra sự tác động của Thánh Thần nơi tâm hồn mình. Một khi thoát ra khỏi những ồn ào và vồn vã của cuộc sống, chúng ta sẽ bình tâm đối diện với Thiên Chúa và chính mình, đồng thời chân nhận dòng chảy Thần Khí Chúa bên trong mỗi chúng ta. Có như thế, chúng ta mới ngoan ngùy lắng nghe được những chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần và được Người biến đổi.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin thánh hóa và gìn giữ chúng con khỏi những cám dỗ thế gian và ý riêng bất chính của bản thân, ngõ hầu tâm hồn chúng con luôn được dẫn đưa tới chân lý vẹn toàn. Amen.

Tôma Quang Sáng