Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 22-26: Qua đoạn Tin Mừng này thì nội dung lại nhấn mạnh đến vẻ từ từ và tiệm tiến của việc làm cho anh mù được sáng mắt...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 22-26)

 
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không? "24 Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại."25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng."
 

SUY NIỆM

 
Phần lớn các phép lạ được thuật lại trong các sách Tin Mừng đều xảy ra ngay tức khắc. Nhưng qua đoạn Tin Mừng này thì nội dung lại nhấn mạnh đến vẻ từ từ và tiệm tiến của việc làm cho anh mù được sáng mắt.

Không giống những lần thực hiện phép lạ chữa lành bệnh khác, cách thức mà Chúa Giêsu chữa lành cho anh mù này rất đặc biệt: đưa anh ra khỏi làng, rồi bôi nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên mắt anh.

Chắc hẳn, qua hành động như thế, chúng ta sẽ thắc mắc: mục đích của việc Chúa Giêsu làm là gì? Các nhà chú giải Kinh thánh cho rằng thánh sử Marcô có ý miêu tả khía cạnh bí tích của biến cố, nghĩa là Chúa Giêsu dùng yếu tố chất thể và hữu hình để mở mắt cho anh mù.

Quả thật, sự thánh hóa được thực hiện một cách từ từ. Điều đó diễn tả cho chúng ta thấy rằng con người không nhìn thấy hệ quả mầu nhiệm của Chúa ngay từ đầu, nhưng phải tiệm tiến qua từng giai đoạn. Và tính chất tiệm tiến đó được thể hiện rõ nét nơi các môn đệ. Các ông đã thấy những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, nhưng các ông vẫn chậm hiểu hoặc không hiểu gì, đến độ Chúa đã trách các ông: "Các con cũng chưa hiểu gì sao?". Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn kiên trì từng bước để hướng dẫn và dạy dỗ các ông, nhờ đó mà đức tin của các môn đệ ngày càng được cũng cố và lớn mạnh.

Hành trình đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu đó là một hành trình dài mà từng người cần phải kiên trì tiến bước. Bởi vì, đức tin là một hồng ân, là một kho tàng quí giá, nhưng chúng ta không chỉ lãnh nhận một lần, mà phải kiên trì lãnh nhận và cố gắng nuôi dưỡng.

Vì thế, chúng ta tiếp tục cùng nhau xin cho đức tin của mỗi người luôn được triển nở và vững mạnh hơn trong việc khám phá mầu nhiệm của Chúa. Để nhờ đó, chúng ta ngày càng gắn bó và sống mật thiết hơn với Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường