Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 17: 11-19: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

NGÀY 27/05/2020


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (17: 11-19) 

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Suy niệm
 

Thường thường khi nói cầu nguyện là chúng ta nghĩ đến việc mình cầu nguyện với Chúa Giêsu hoặc với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ, vì Người sắp đi về cùng Chúa Cha, nhưng họ còn phải ở lại trần gian để tiếp tục công việc của Người. Chúa Giêsu đã cầu xin điều gì với Chúa Cha? Điều gì Người bận tâm cho các tông đồ lúc đó?

Chúa Giêsu cầu cho các tông đồ được hiệp nhất trong tình thương: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một trong Chúng Ta”. Sự hiệp nhất trong tình thương là cách giới thiệu Chúa hữu hiệu nhất. Tình thương ấy phải cao thượng và vô điều kiện như tình thương Nguời đã biểu lộ và yêu đến chết cho người mình yêu. Và nếu hiểu yêu là tìm hạnh phúc cho người mình yêu, thì ở đây, yêu là tìm đưa người mình yêu đến chỗ hiểu biết và nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhờ đó mà được hưởng sự sống đời đời.

Chúa Giêsu cầu cho các tông đồ và những kẻ tin theo Chúa sau này được gìn giữ khỏi sự dữ và ác thần. Ác thần và sự dữ mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là tội lỗi. Chúa Giêsu không cầu xin cho chúng ta thoát khỏi đau khổ, thử thách, bách hại, v.v. bởi vì đó là số phận của những kẻ tin theo Chúa, nhưng Người cầu xin cho chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi là cái phá vỡ mối liên hệ thân tình của chúng ta với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cầu cho các tông đồ được thánh hiến trong sự thật: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. “Thánh hiến” ở đây được đa số các nhà chú giải Kinh Thánh hiểu là “thánh hóa” và “hiến tế”. Chúa Giêsu là Đấng thánh và đã được thánh hiến tức là được xức dầu và nhận sứ mệnh Chúa Cha trao phó. Chúa Giêsu cầu xin cho chúng ta được thánh hiến trong sự thật. Đó là sự thật của Thiên Chúa - Đấng yêu thương và muốn cho mọi người được cứu rỗi - và sự thật của chúng ta là những kẻ yếu đuối, tội lỗi nhưng đã được ơn Chúa cứu chuộc.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn giúp mọi thành phần trong Giáo Hội được hiệp nhất trong tình thương, được gìn giữ khỏi sự dữ, và được thánh hiến trong sự thật, để Giáo Hội ngày càng tỏa sáng khuôn mặt của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường