Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa mỗi thành viên trong gia đình chúng con, là những môn đệ của Chúa, để chúng con không dửng dưng hay thỏa hiệp với sự xuống cấp đạo đức của thế gian, nhưng can đảm dấn thân để làm cho Tin mừng Chúa được loan báo khắp nơi. Amen.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

​NGÀY 19/5/2021

 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (17,11-19)

Một hôm, Đức Giê-su ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

SUY NIỆM

Hôm nay, Đức Giêsu không chỉ dạy các môn đệ cầu nguyện (x. Lc 11,1-4) mà Người còn cầu nguyện cho các môn đệ. Vậy tại sao Người cầu nguyện cho các môn đệ? Vì Người sắp về cùng Chúa Cha còn các môn đệ ở lại thế gian để tiếp tục sứ mạng của Người trao phó. 

Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ lúc bấy giờ, đồng thời Người còn cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài trong tương lai. Người cũng cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta nghe những lời dạy của các tông đồ và các đấng kế vị các tông đồ và Người cũng cầu nguyện cho tất cả những người tin theo Người. Chúa Giêsu nói: “Con không chỉ cầu cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ họ mà tin vào con” (Ga 17,20).

Đức Giêsu chưa bao giờ cầu xin Chúa Cha đưa các môn đệ ra khỏi thế gian, vì chính Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là Đức Giêsu đến để cứu thế gian; Đức Giêsu cũng vì yêu thế gian mà Người đã nhập thể đi vào thế gian; và giờ đây Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ dấn thân vào thế gian để đem ơn cứu độ cho thế gian, như Người đã nói: “Như Cha đã sai Con thì Con cũng sai họ vào trong thế gian” (c. 18).

Như vậy, chúng ta cũng là những môn đệ đang được sai vào trong thế gian để tiếp bước hành trình cứu độ của Chúa. Cho dù có những hiểm nguy và cạm bẫy rình rập, nhưng ta tin rằng Chúa vẫn đang cầu nguyện để Chúa Cha gìn giữ và thánh hoá chúng ta.

Mang trên mình vai trò và trách nhiệm thánh hóa thế gian, mỗi gia đình Kitô hữu hãy cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện để mỗi người biết làm chứng cho sự thật về một Thiên Chúa tình yêu và mỗi người cũng biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu. 

Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa mỗi thành viên trong gia đình chúng con, là những môn đệ của Chúa, để chúng con không dửng dưng hay thỏa hiệp với sự xuống cấp đạo đức của thế gian, nhưng can đảm dấn thân để làm cho Tin mừng Chúa được loan báo khắp nơi. Amen.