Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 17: 11b-19: Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

THÁNH BÔNIFITIÔ, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO​


NGÀY 05/06/2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (17: 11b-19) 

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

Suy niệm

Ở đời này, ai cũng quí người thật thà. Tấm lòng chân thật, thiện tâm luôn được Thiên Chúa chúc phúc (x. Lc 2, 14). Người càng sống chân thật thì càng giống Chúa, vì Ngài là Đấng chân thật (x. Ga 14, 6). Hơn nữa, chính Lời Chúa cũng là sự thật (x. Ga 17, 17). Đó là lý do mà Chúa Giêsu, theo bài Tin Mừng hôm nay, đã xin Chúa Cha lấy sự thật để thánh hiến các Tông đồ (x. Ga 17, 17).
Thánh Gioan Tông đồ đã nhấn mạnh tới vai trò của sự thật trong đời sống đạo của các Kitô hữu. Họ phải ra sức thuộc về sự thật vì Chúa Giêsu đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự thật, và ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Chúa (x. Ga 18, 37). Nhờ đứng về phía sự thật mà họ sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa (x. 1Ga 3, 19). Ngay cả tội lỗi cũng được giải thoát bởi sự thật (x. Ga 8, 31t). Nhờ mang sự thật trong mình (x. 2 Ga 1, 4) nên họ được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần (x. Ga 3, 5.8). 

Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống ngày nay, sống sự thật quả là khó khăn. Người ta thường nói: “Thật thà thẳng thắng thường thua thiệt, lọc lừa luồng lách lại lên lương”. Trong thực tế, không lạ gì có những công nhân đứng lên tố cáo sai phạm của các công ty, xí nghiệp, họ thắng kiện, rồi họ lại bị cho... nghỉ việc. Còn những người lương lẹo luồn lách cứ mãi lên lương, lên chức. Cứ như thế, sống thật thà trong xã hội ngày nay như là một cái gì đó xa xỉ, nguy hiểm và thiệt hại. Tiếng nói của lương tâm ngày càng nhẹ ký hơn lương tháng.

Lạy Chúa, dù còn nhiều khó khăn và thiệt thòi, nhưng xin Chúa thương lấy sự thật mà thánh hiến chúng con để chúng con làm muối ướp mặn đời, làm ánh sáng chiếu soi trần gian. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường