Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 38-40: Nhìn gương của Gioan, chúng ta sẽ không thất vọng về bản chất xấu xa của chính mình, nhưng thêm tin tưởng hơn vào tình thương có sức biến đổi tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt là hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một đường hướng để sống và thực hành trong cách cư xử với những người không cùng một nhóm...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 23- 5-2018 

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9: 38-40)

Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta". Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

SUY NIỆM

Ganh ghét và đố kỵ hầu như thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực và mọi mặt trong cuộc sống. Hệ quả của sự ganh ghét và đố kỵ là sự rạn nứt, đổ vỡ trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Hơn thế nữa, lòng ganh ghét, đố kỵ còn cản trở con người phát triển tài năng; và mọi người không sao sống thân thiện, thoải mái, chân tình với nhau được.

Chúng ta có thể nhận biết điều này nơi các môn đệ của Chúa Giêsu, khi họ thấy có người lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Các ông đã cố ngăn cản vì người ấy không theo Chúa Giêsu. Đối diện với những quan niệm hẹp hòi, đố kỵ của các môn đệ, Chúa Giêsu đã sửa sai ngay khi Người nói “đừng ngăn cản người ta” và Chúa Giêsu giải thích lý do cho các môn đệ đừng ngăm cấm người ta: “Vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9,39). Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải có lòng quảng đại, cởi mở và bác ái để đón nhận, không dựa vào hình thức bên ngoài, vì không cùng phe nhóm với mình để từ chối, ngăn cản. Chúa dạy chúng ta không được ích kỷ, hẹp hòi, phe nhóm, ngăn cách với bất cứ ai.

Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta rất dễ bị cám dỗ để nhìn người khác với cặp mắt nghi kỵ và khắt khe, chúng ta sẽ làm gì để sửa chữa cái nhìn này? Tác giả Antje Balters cho rằng về bản chất, lòng đố kỵ là cuộc chiến của chúng ta với chính bản thân. “Chúng ta chỉ có thể vượt qua sự đố kỵ bằng cách thay vì mải mê nhìn theo người khác thì hãy nhìn lại mình. Mỗi người cần phải bằng lòng với bản thân trong giới hạn khả năng cho phép. Đó là cách hiệu quả nhất để xoá bỏ lòng ghen tị”.

Nhìn gương của Gioan, chúng ta sẽ không thất vọng về bản chất xấu xa của chính mình, nhưng thêm tin tưởng hơn vào tình thương có sức biến đổi tuyệt vời của Chúa. Đặc biệt là hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta một đường hướng để sống và thực hành trong cách cư xử với những người không cùng một nhóm: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Chắc chắn với cái nhìn bao dung và lạc quan này, cuộc sống của chúng ta sẽ vui tươi và hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng quá dễ dàng để cho mình bị lôi cuốn vào những tình cảm, những xúc động của xác thịt làm lu mờ cả lý trí của chúng con. Xin cho chúng con biết quảng đại trong cách nhìn đối với tất cả mọi người, để chúng con thấy được những cái hay cái tốt của người khác, hầu chúng con có thể cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường