Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết dùng những khả năng và địa vị mình có để phục vụ tha nhân. Amen.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHILIPPHÊ NERI


NGÀY 26-05-2021

 
 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10,32-45)

32 Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:33 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại”.35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây”.36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?”37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”.38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”39 Các ông đáp: "Thưa được”. Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”.41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem. Trên hành trình này, Chúa Giêsu kéo riêng nhóm Mười Hai ra dạy dỗ, giải thích cho các ông về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Mặc dù đây là lần thứ ba Chúa Giêsu loan báo và giải thích cho nhóm Mười Hai về cuộc thương khó và phục sinh, thế nhưng dường như các ông không nắm được ý nghĩa của những lời Người nói. Các ông vẫn còn mơ rằng Chúa Giêsu sẽ thực hiện niềm hy vọng của dân chúng về Đấng Mêsia, sẽ thiết lập vương quốc trần thế, với quyền lực chính trị lẫy lừng. Chính vì thế, Giacôbê và Gioan nghĩ rằng thời điểm Chúa Giêsu khôi phục vương quốc Israel trần thế đến rất gần rồi, nên hai ông nhanh chân xin hai chỗ danh dự và quyền lực nhất. Rồi mười môn đệ kia nghe vậy cũng đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan.

Chúa Giêsu không coi thường khát vọng được thành công, được trọng vọng của nhóm Mười Hai, nhưng Người chỉ cho các môn đệ con đường đúng đắn để đưa tới đó. Đức Giêsu cho các ông biết: thông thường con người thì thành công, vinh quang đến từ việc thống trị. Quyền lực là để thống trị, là để gom góp cho mình, quy tất cả về mình. Nhưng đối với người môn đệ của Chúa thì, quyền lực không phải để quy về mình, nhưng là hướng đến người khác, là để phục vụ. Đức Giêsu đã nói điều này bằng chính cuộc sống của Người: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (c. 45).

Quyền lực để thống trị, là để gom góp cho mình, quy tất cả về mình thì thường dẫn tới đổ bể và chia rẽ. Kinh nghiệm của ông bà nguyên tổ là một minh chứng sống động. Kinh Thánh kể lại: Ngay từ buổi ban đầu, ông bà nguyên tổ đã được Thiên Chúa ban cho quyền thống trị mặt đất và tất cả những gì trong đó (x. St 1,28-29;2,19), thế nhưng tất cả những điều đó không lấp đầy được khát vọng quyền lực nơi những con người đầu tiên. Chính khát vọng này dẫn tới việc ông bà nguyên tổ không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Hay nói cách khác, ông bà nguyên tổ muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới những đổ bể trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với chính mình. Kinh Thánh cho thấy, ngay khi con người chống lại lệnh của Thiên Chúa thì: mắt con người mở ra, họ thấy mình trần truồng và trốn không dám giáp mặt Thiên Chúa, rồi con người đổ lỗi cho nhau. Rồi đất đai sẽ trổ sinh gai góc (x. St 3,6-19).

Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết dùng những khả năng và địa vị mình có để phục vụ tha nhân. Amen.